Av Rune Stølås og NTB

Vegdirektoratet mener dagens rabattordning gir for lave inntekter, for lang nedbetalingstid og for mye administrasjonsarbeid. Direktoratet vil likevel opprettholde rabattordninger fordi systemet er godt innarbeidet og skjermer brukere som kjører mye. Den gode nyheten for bergenske bilister er at rabatten på 50 prosent i tilfellet blir gjeninnført.

Her er forslaget til nye innbetalinger for vanlige biler, sammenliknet med dagens ordningen i Bergen:

Innbetaling, dagens ordning Innbetaling, Vegdirektoratets forslag Pris per passering
Uten avtale/rabatt - - 15,00
Etterskudd 10% 0 -Finnes ikke- 13,50
Forskudd 30% 262,50 1.500 10,50
Forskudd 40% 1.575 3.000 9,00
Forskudd 50% -Finnes ikke- 6.000 7,50

Årlig innkreving

Forslaget går også ut på at alle som har en avtale om rabatt mot forskuddsbetaling vil få en ny faktura årlig.

I dag bygger rabattsystemet på at man kjøper et visst antall klipp. Dersom man kjører lite kan et slikt klippekort holde i flere år. Etter forslaget vil bilisten årlig bli avkrevd et beløp som skal bringe saldo opp på det opprinnelige beløpet.

Det betyr at en bilist som har kjøpt et rabattkort til 6.000 kroner og bare har brukt 1.000 kroner i løpet av ett år må innbetale 1.000 kroner etter 12 måneder for å opprettholde rabatten.

En konsekvens av dette nye systemet er trolig også at bilister som kjøper rabattkort ikke vil slippe unna takstøkninger. Hvis en bilist har 50 prosent rabatt og taksten for enkeltpasseringer øker fra 15 til 20 kroner kan han kjøre for kr 7,50 til klippene er oppbrukt. Med det nye opplegget vil han måtte ut med 10 kroner per passering.

Dyrere å snike

Vegdirektoratet foreslår videre at straffen for å kjøre gjennom bomstasjoner uten å betale skal økes fra 300 til 500 kroner.

De nye forskriftene skal gjelde alle bomveier i Norge og forslaget er sendt ut på høring til en lang rekke instanser.

Det er i dag 44 bompengeprosjekter i drift. Antallet forventes å øke, fastslår direktoratet.

Forskriftene vil bli endelig fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Webkamera: Sjekk trafikken i Helleveien ved bompasseringen.

fakta/ bompassering i Bergen

  • Innkreving av bompenger hver dag hele døgnet
  • Med AutoPASS-avtale blir du belastet med maks 1 passering per time
  • ...og maks 50 passeringer per måned
VIL HA NYE REGLER: Vegdirektoratet vil at du hvert år skal ha stående 6.000 kroner på autopassbrikken for å få full rabatt. FOTO: Webkamera på bt.no