Det forteller styreleder Anne Enger Lahnstein. Hun reagerer på at kirkens fond kan ha eierandeler i våpenindustri og innen pornografi.

— Å ha aksjer i selskap som har 20 prosent av aktiviteten sin innen slikt er ikke akseptabelt, sier hun.

Etikk viktig

Lahnstein vil sette ned et utvalg av representanter fra Kirkerådet og OVF som skal gå gjennom reglene på nytt.

— Kirkens fond skal selvsagt ha en finansforvaltning som gjenspeiler kristent verdisyn. Det står også i dagens retningslinjer, og vi må sørge for at det følges.

Den tidligere statsråden og partilederen setter etikk høyt på dagsordenen.

— Det er svært viktig for omdømmet vårt å unngå slike aksjer. Samtidig er det vanskelig nå som omtrent alle firma eier andre. Der forutsetter jeg at ledelsen gjør jobben sin og jevnlig går gjennom porteføljen.

Fondsdirektør Egil K. Sundbye mener han har god kontroll utfra retningslinjene han opererer med.

- Bør følge Kirkens syn

Også kirkepolitisk talsmann Arne Lyngstad i Kristelig Folkeparti reagerer på investeringene til fondet, men vil ikke blande seg inn.

— Vi mener fondet bør tilhøre kirken. Dermed blir det opp til dem å forvalte det. Men selvsagt bør det følge kirkens verdisyn, forteller han.

— Bør reglene for OVF være strengere enn for oljefondet?

— Retningslinjene bør gjenspeile fondets formål og forvalternes etiske utgangspunkt. Der stiller Den norske kirke litt annerledes enn staten.