BT kunne i går fortelle at det ikke er forbundet med straffansvar å avtale sextreff eller å ha telefon-sex med mindreårige. Ifølge Kripos risikerer pedofile først straff når overgrepet blir fysisk. Unntaket er hvis den pedofile kan anmeldes for trakassering etter grisesnakk.

I England er situasjonen en annen. Myndighetene har der vedtatt å skjerpe straffene for sex-forbrytelser, og vil fra kommende høst gjøre det straffbart å ta kontakt med mindreårige i den hensikt å utnytte dem seksuelt. Straffen for en slik forbrytelse blir fengsel i fem år.

— Må bli straffbart

— Vi vurderer å foreslå et liknende forbud her i Norge, forteller Elizabeth Skogrand i Redd Barna.

Også Barneombudet mener det er på høy tid å stoppe de pedofiles internettjakt. Nestleder Knut Haanes er rystet over manglene i det norske lovverket.

— Dersom dette ikke er straffbart, må det umiddelbart bli det. Mindreårige skal beskyttes, også på internett, sier Haanes.

Heller ikke stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) var klar over at det ikke var forbudt å avtale sex med mindreårige. Nå tilbyr hun seg å hjelpe Redd Barna med å få strammet inn lovverket.

— Jeg tar gjerne ansvaret for å be regjeringen vurdere et slikt lovforslag i Norge, sier hun til BT, og lover å ta saken opp ved første anledning når Stortinget samles i begynnelsen av oktober.

- Viktig å ta på alvor

Hun er sjokkert over sextilbudene BT fikk på SprayDate og Eros, og reagerer nærmest med vantro når Elizabeth Skogstrand forteller at dette er noe jenter må regne med på nettet.

Stortingsrepresentanten, som også er medlem i justiskomiteen, tror et forbud liknende det engelske kan begrense de pedofiles aktivitet på chattekanaler og pratesider.

— Slike ting er vanskelig å bekjempe, og det finnes jo mange gærninger på nettet. Men jeg syns det er veldig viktig å ta signalene fra Redd Barna på alvor. Alle andre innspill de har hatt om dette temaet, har vært gode, sier Thorkildsen.