Det holder ikke at Terje Søviknes nå står uten konkurrenter.

I et vedtak beklager flertallet at erfarne politikere har brukt mediene til å snakke stygt om partikolleger og motarbeidet landsstyrets vedtak. Sentralstyret blir bedt om å vurdere reaksjoner mot personer og lokallag som bevisst motarbeider landsstyrevedtaket.

– Vedtaket og brevet fra Sigrun Sangolt Natås blir lagt frem for sentralstyret lørdag, sier generalsekretær Geir Mo.

Han vil ikke uttale seg om det kan være aktuelt å suspendere noen av opprørerne.

Med mindre opprøret øker i styrke de neste par dagene, er det ingen grunn til å tro at sentralstyret allerede lørdag vil vedta noen reaksjoner mot medlemmer i Hordaland. Ledelsen ønsker nå ro rundt nominasjonsprosessen og vil trolig vente med oppvasken til fylkene har stortingslistene klare.