Dermed havner den spesielle saken i Midhordland tingrett.

— Vi mener kommunen må ta ansvar for det som skjedde, og at forelegget må være av en slik størrelse skal de ha preventiv virkning, sier politiadvokat Anette Vangsnes i Hordaland politidistrikt til BT.

— Vi kan ikke se at kommunen har gjort noe galt eller forsømt seg, sier kommunejurist Erik Kjær Mjøs på Askøy.

Falt åtte-ti meter

En tirsdagskveld i januar i 2002 var det som vanlig mange ungdommer samlet på ungdomsklubben på Kleppestø. Her var også en 14 år gammel Askøy-gutt.

I klubblokalet, som tidligere ble benyttet som bomberom, er det en luke som fører ut på et tak som strekker seg 2o meter innover i fjellet. Fra der hvor taket slutter og til fjellveggen er det en åpning på halvannen meter. Her falt 14-åringen ned åtte til ti meter.

— Gutten fikk skader i ansiktet, slo ut to tenner og ble kraftig forslått. Det er flaks at han ikke ble langt mer alvorlig skadet, sier Vangsnes.

Påtalemyndigheten mener Askøy kommune skulle ha sikret luken, og ikke tillatt at noen tok seg opp på det farlige og stummende mørke taket.

Akseptert av voksne

Undersøkelser som ble gjort på åstedet viser at luken ikke var sikret, og det er også kommet frem opplysninger om at ungdommer ble oppfordret av ansvarlige ved klubben til å gå ut på taket, blant annet for å rydde i ting som lå der.

— Det er ikke funnet grunn for å straffe enkeltpersoner. Vi mener det er kommunen som driver av klubben som må ta ansvar, sier Vangsnes.

Det er svært sjelden en kommune blir stilt ansvarlig for slike ulykker. Derfor finnes det også begrenset praksis fra retten.

— Saken er prinsipielt viktig, sier Vangsnes.

Frykter konsekvenser

Askøy kommune synes det er urimelig krav som rettes mot dem.

— Skulle retten være enig med statsadvokaten frykter vi at dette får dramatiske følger både for Askøy og andre kommune, sier Mjøs.

En fellende dom vil i praksis bety at en mengde bygg må sikres ytterligere. Det vil mange kommuner ikke ha penger til. Konsekvensen vil være å stenge lokaler i stedet.

— Luken var ikke en felle i seg selv. Derfor mener vi at kommunen ikke kan straffes fordi den ikke var låst, sier Mjøs.

— Hva har dere gjort med luken i ettertid?

— Den er selvsagt låst, sier Mjøs.

Kommunen reagerer også på foreleggets størrelse. Mjøs bekrefter at kommunen av den grunn skrev til påtalemyndigheten og ba dem vurdere å redusere kravet.

— Det vil de ikke gjøre fordi forelegget skal virke preventivt. Vi kan ikke se hva som skal virke preventivt når vi ikke har gjort noe galt, sier Mjøs.

— At dere ba påtalemyndigheten om å redusere kravet, tyder på at dere var villige til å betale?

— Det trenger det ikke å bety, men 100.000 kroner er mange penger for en kommune som oss, sier Mjøs.

Kommunen har ikke tatt stilling til hvordan de vil forholde seg til et eventuelt erstatningskrav fra gutten som falt ned.

— Det må vi ta når det eventuelt kommer. Det er klart gutten var heldig som slapp fra det uten alvorligere skader etter et så høyt fall, sier Mjøs.