Onsdag kveld inviterte Sydnes og Nøstet velforening til folkemøte i Rådhuset. Bakgrunnen er at sentrumsbeboerne de siste årene har opplevd et økende problem med bråk fra festglade studenter, noe som aktualiseres ved semesterstart.

Jon Hauge bor i Ivar Aasensgate på Nygårdshøyden, og har flere hybelhus som naboer. Han har sett seg lei på huseiere som ikke tar ansvar for at studenter ødelegger nattesøvnen for naboene.

— Gaten fylles av berusede ungdommer som skriker og skråler. Den uhemmede festingen for åpne dører med tilhørende urinering er forferdelig, sa Hauge til forsamlingen.

Etter å ha bodd en årrekke i huset som bestefaren kjøpte i sin tid, vurderer han og familien nå å flytte.

— Det er mange fastboende som gruer seg til semesterstart. Verken huseiere eller studenter bryr seg om bomiljø, og vi er lei av å fortelle om god folkeskikk. Har vi og andre familier en fremtid på Nygårdshøyden? spurte Hauge.

Knuste blomsterpotter

Også beboere på Nordnes, i Skuteviken, Markeveien og Dragefjell fortalte om fulle studenter som knuser blomsterpotter og vekker naboene i tide og utide.

— Problemet er i strøk hvor mange studenter er samlet, og det er få faste beboere til å utøve sosial kontroll. Alt blir tillatt, og ungdommene fester når som helst. Vi vil at politiet skal gripe inn og bidra til å gjenopprette sosial kontroll, ved hjelp av bøter eller trusler om utkastelse til bråkmakerne, sier Tormod Carlsen, leder i Sydnes og Nøstet Velforening.

De fastboende føler at de blir presset ut av bykjernen på grunn av hyblifiseringen.

- Må tåle mer

Bjørn Frode Schjelderup som representerte byrådet i kveldens panel, tok til orde for at sentrumsbeboere må tåle mer støy enn andre.

— Dette er ikke bystøy, men vandalisme. Hvorfor skal vi tåle mer av sånt bråk, uttalte en av sentrumsbeboerne og høstet stor applaus fra salen.

I panelet var også Terje Ohnstad fra Arbeiderpartiet, Bengt Angeltvedt fra politiet og Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen. Alle var enige om at flere offentlige studentboliger i randsonen av sentrum, vil lette på problemet.

Angeltvedt fra politiet tok til orde for at velforeningene bør invitere studentene til gatefester ved semesterstart, for å oppnå dialog før eventuelle konflikter. Dette lovet både Sydnes og Nøstet, samt Nordnes Velforening å sette i gang med.

Studenter på møtet

I salen var det enighet om at huseierne må ansvarliggjøres i større grad. Tidligere kommunalråd for byutvikling, Gunn Vivian Eide, foreslo å innføre bo- og driveplikt for huseiere. Det var gehør i salen for at politiet skal bli tøffere mot bråkmakerne, og at politikerne skal ansvarliggjøre huseierne.

60-70 personer møtte frem på folkemøtet, blant dem også noen få studenter.

— Det er viktig å få frem at det ikke bare er studenter som bråker, men at problemet er samlinger av mennesker generelt, sier Ina Therese Sørfonden.

Hun og medstudentene har selv opplevd å få kjeft fra irriterte naboer.

— I noen tilfeller er nok kritikken berettiget, men andre ganger er naboene i overkant hårsåre, mener Sørfonden.

Ingen byråder kom

Tormod Carlsen syntes dialogen var god på kveldens møte, men hadde ønsket seg flere konkrete tiltak fra panelet.

— Politiet og universitetet er åpen for å jobbe sammen. Nå er det opp til byråden å komme på banen, det var synd at ingen byråd kom i kveld, sier Carlsen.

Hvordan skal familier og studenter komme overens? Skriv ditt forslag i kommentarfeltet.

målfrid bordvik
målfrid bordvik