En rekke talere tok i går til orde for at kjøp av seksuelle tjenester må forbys ved lov.

— Et samfunn der det er mulig å kjøpe andres kropper, er et uverdig samfunn. Det er ingen menneskerett å ha sex med andre personer, sa Jette Christensen, fra AUF.

Hun siktet til «skrekkens eksempler» i Danmark der noen kommuner stiller prostituerte til disposisjon for funksjonshemmede, og Nederland der «arbeidsledige blir oppfordret til å satse på denne type kroppsarbeid».

Horekunde-forslaget kan bli stoppet fordi det ble innlevert til årsmøtet for sent.

— Det vil være feigt å hindre årsmøtet i å ta stilling til forslaget på grunn av en liten formalie-feil, mener Ragni Ramberg fra AUF.

Bergen SV har tidligere gått inn for kriminalisering av horekunder.