Ordningen skal gjelde både barnetrygd, kontantstøtte, barnebidrag, sosialhjelp og bostøtte.

Barne— og likestillingsdepartementet foreslår å sette pengene på en sperret konto til bortføringssaken er avklart.

Regelendringen skal også gjelde innenlands i Norge, i tilfeller der en forelder med samværsrett holder barnet tilbake fra bostedsforelderen (den barnet bor hos fast).

Foreningen 2 Foreldre mener ordningen er et skritt i riktig retning, men at den ikke går langt nok.

– Det er selvsagt at foreldre som bortfører barna sine bør fratas økonomiske støtteordninger. Slik det er i dag sponser staten dem som flykter med barna til utlandet. I enkelte land utgjør barnebidrag og kontantstøtte fra Norge mer enn det man kan tjene som ingeniør. Selvsagt bør staten fryse disse utbetalingene. Det samme må gjelde dem som ulovlig tar med seg barna fra utlandet til Norge, sier Johansen.

Han mener regjeringen også burde slått ned på innenlands flytting.

– Regjeringen har sagt at det er helt greit å bortføre barna innenfor landets grenser. De økonomiske sanksjonene gjelder ikke den barnet bor hos fast. Det er fritt frem for ta med seg barnet og flytte fra Lindesnes til Nordkapp. Det er ikke stort bedre enn å flytte ut av landet, sier Johansen.