• Bokmålsforbundet vil forsøke å stoppe omleggingen fra bokmål til nynorsk i Helse Bergen.

TOR LEIF PEDERSEN

Det sier formann Steinar Øksengård i Bokmålsforbundet til Bergens Tidende. Han forteller at omleggingen til nynorsk i Helse Stavanger HF er stilt i bero, og i realiteten ikke vil bli gjennomført.

— Kirke- og Kulturdepartementet har en merkelig praksis for fastsetting av den målform helseforetakene skal bruke. De tar ikke hensyn til hvor mange mennesker som bor i hver kommune. Hver kommune har en stemme. Bruker et flertall av kommunene i et helseforetak nynorsk, skal alle kommunene bruke nynorsk, sier han.

— I Helse Stavanger manglet det en kommune for at de språknøytrale kom i flertall. Nynorsken ble derfor det offisielle språket i det helseforetaket. Bokmålsforbundet medvirket til at Rennesøy kommune etter dette vil erklære seg nøytral. I midten av oktober vil kommunestyret gjøre et vedtak. Da vil nynorskkommunene komme i mindretall. I påvente av dette vedtaket har Helse Stavanger besluttet å stoppe prosessen med omlegging til nynorsk, sier Øksengård.

— I Hordaland er det bare tre kommuner - Bergen, Askøy og Odda - som er nøytrale i språkvalget. De øvrige 19 kommunene velger nynorsk. Dermed blir det tyngre å få til en tilsvarende endring i Hordaland som i nabofylket i sør. Men vi vil gjøre et forsøk, sier Øksengård.