• Nytt samband til Sotra ligger inne i nasjonal transportplan (NTP) for den siste delen av tiårsperioden, 2015–2019.
  • Regjeringen bestemte i fjor å gå for en ny bro, ikke tunnel. Det er to broalternativer, som skal delfinansieres med bompenger.
  • Det minst kostbare er en ny tofeltsbro side ved side med dagens bro. Kostnaden er anslått til rundt 3 milliarder.
  • Det andre alternativet er en ny firefeltsbro noen hundre meter lenger sør for dagens bro. Kostnaden her er anslått til rundt 5 milliarder kroner.