Bergen kommune gikk i januar ut med et anbud hvor de ba om antimobbeprogram med dokumentert effekt til rundt 20 bergensskoler.

Nå er det klart at Olweus-programmet er vinneren.

— Endelig er vi i mål. Jeg føler meg trygg på at vi har fått det beste programmet, sier skolebyråd i Bergen Filip Rygg (KrF).

Mobbeprogram

De fleste grunnskolene i Norge har en handlingsplan mot mobbing. En rekke skoler er i tillegg tilknyttet et mobbeprogram. De vanligste de siste årene har vært Olweus og Zero, men også andre opplegg som PALS har hatt god oppslutning.

Rygg forteller at det var viktig å finne et forskningsbasert program.

— Det er en enorm flora av tiltak og klem-en-venn kampanjer mot mobbing. Men få av dem har dokumentert virkningen. Olweus-programmet er det beste og mest veldokumenterte vi har i Norge. Her er det ikke snakk om et ark hengt opp i klasserommet om at alle må gi hverandre en klem, sier han.

Olweusprogrammet ble utviklet i 1999 og er innført på 485 skoler i Norge. I Bergen er det ca. fem skoler som har programmet i dag.

Plukkes ut før sommeren

Nå starter Olweus-programmet og Bergen kommune et omfattende samarbeid. i første omgang skal 20 av de verste mobbeskolene i Bergen få programmet påspandert av kommunen. Allerede før sommeren skal barne— og ungdomsskolene med størst mobbeutfordringer plukkes ut.

Olweus-programmet har møtt en del kritikk for ikke å være «up to date» med dagens mobbeformer, noe Rygg er klar over. Han har likevel tro på en merkbar og varig effekt.

— Jeg har ingen problemer med å forstå at folk er skeptiske til programmer, men vi kommer til å se resultater over tid, sier Filip Rygg.

- Uakseptable tall

Hvert år er rundt 85 000 elever involvert i regelmessig mobbeproblematikk i norske skoler, viser Elevundersøkelsen. Rundt fire prosent svarer at de blir mobbet flere ganger i uken. Mobbetallene har holdt seg stabil siden 2007.

Også i Bergen er mobbetallene stabilt høye. Høsten 2010 var 4,22 prosent som sa at de ble mobbet flere ganger i uken, mens våren 2011 er det 3,65 prosent som sier det samme. Samtidig er det en oppgang i andelen elever som blir mobbet 2-3 ganger i måneden og omtrent 1 gang i uken.

Filip Rygg er på ingen måte fornøyd med tallene.

— Helt tragisk og på et uakseptabelt nivå. I Bergen er vi like dårlige på mobbing som resten av landet. Jeg håper likevel på langt bedre resultater i årene som kommer, sier Rygg.

Bergen kommune vil i løpet av en treårspersiode betale 1,5 millioner på å implementere programmet i de 20 utvalgte skolene. Dersom prosjektet gir nedgang i mobbetallene, er skolebyrådet åpen for at samarbeidet forlenges.

Kultur mot mobbing

Andre Baraldsnes, leder for Olweusgruppen i Bergen, skal sørge for at lærere og ansatte ved de nye Olweus-skolene i Bergen skal få opplæring.

— De skal gjennomgå 12-dagers kurs der de skal læres til å bli bevisste, systematiske instruktører, forteller han.

Baraldsnes regner med det at høsten vil gå med til opplæring. Til jul settes programmet for alvor i sving på skolene.

Han mener Olweus-programmet raskt kan gi god effekt.

— Vi har gjort seks store evalueringer som viser en nedgang på mellom 30 prosent ved bruk av programmet vårt, sier han.

Baraldsnes lover et spesielt fokus på digital mobbing fremover.

— Vi har sett noen grove eksempler på Facebook-mobbing i det siste, sier han.

Kjernen i Olweus-opplegget er å ha lærere som er tydelige ledere i den enkelte klasse, og som gjør det klart at mobbing er uakseptabelt,

— Det handler om å innføre en kultur mot mobbing. Olweus-programmet er ikke i seg selv en garanti for å få bukt med mobbing, det kreves også mye av skolene. Man må ta medisinen riktig om den skal virke, sier han.

Hva er beste medisin mot mobbing? Si din mening her.

Skolebyråd i Bergen Filip Rygg (KrF) håper innføringen av Olweus-programmene skal bidra til å minske mobbingen i Bergen.
LIV SKOTHEIM
Olweusprogrammet er et program for å redusere mobbing og antisosial atferd i grunnskolen. Programmet er utviklet av Dan Olweus,