Fredag skrev bt.no at antallet hiv-smittede i Hordaland doblet seg i 2011. Det er særlig homofile menn som er utsatt.

Smittevernoverlege i Bergen kommune, Øystein Søbstad, er kjent med den voldsomme økningen.

— I desember satte vi ned en komité for å lage et forebyggende opplegg spesielt rettet mot hivsmitte i risikogruppen. 90 prosent av arbeidet består av å nå ut med relevant og forståelig informasjon, sier han.

Han trekker frem tre hovedpunkter som skal være med i informasjonspakken.

  • Konkrete tall som viser den store økningen i hivsmittede
  • Informasjon om hvor en kan teste seg
  • Hva en kan gjøre for å unngå smitte

I startgropen

— Vi har kontakt med LLH og Hiv Norge for å nå ut til de aktuelle mottakerne. Det holder ikke å fortelle om dette i avisen. Vi vil også samarbeide med redaktører for nettsteder for homofile. På denne måten håper vi å finne formuleringer som når frem, sier Søbstad.

Smittevernoverlegen beskriver risikogruppen som menn fra midten av 20-årene og oppover, som har relativt hyppig sex med andre menn uten å bruke kondom.

— Noen av disse har mange ulike partnere. Da vil en før eller siden bli smittet, og smitten drives raskt videre i en slik gruppe.

Arbeidsgruppen i kommunen har foreløpig ikke kommet så langt i arbeidet.

— De skal komme med tiltak for å hindre smitteutviklingen og vil legge vekt på å kartlegge omfanget og helsetilbudet. I tillegg vil de drive opplysningsarbeid og komme med andre forebyggende tiltak. Mandatet til gruppen er ennå ikke bestemt, sier Eirik B. Tenfjord som er politisk rådgiver for helsebyråd Hilde Onarheim.

- Mindre respekt for hiv

Søbstad mener årsaken til den store økningen er at folk nå har mindre respekt for sykdommen enn tidligere.

— Før ble hivsmitte sett på som en dødsdom, men på grunn av gode medisiner kan en nå leve nesten like lenge som en som ikke er smittet, sier han.

Han advarer mot en slik holdning.

— De som er smittet må leve med bivirkninger enten fra sydommen eller fra medisinene, og må teste seg tre ganger i året. Ettersom de lever lengre er det den senere tiden oppdaget nye problemer som tidlig aldring med forkalking, hjerteproblemer og demens.

Vil endre loven

I straffelovens paragraf 155 heter det at «den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 6 år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil 3 år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte».

Loven er ment å beskytte mot smitte, men ifølge Søbstad virker den mot sin hensikt. Han vil helst ha den avskaffet.

— Noen lar være å teste seg for at de ikke skal kunne bli straffet. Da kan de si at de ikke visste at de var smittet. Men en har faktisk plikt til å teste seg hvis en har grunn til å tro at en kan være smittet.

Tidligere var det vanlig at folk ble smittet utenfor Norge, og det gjaldt mest heterofile.

— Nå er det flest homofile menn som registreres som nysmittede i Bergen, og i 2011 ble 50-60 prosent smittet lokalt.