For en liten bygd med knapt 1000 innbyggere var det nedslående da Gilde for to og et halvt år siden la ned slakteridriften i kommunen. 40 arbeidsplasser forsvant på en gang, og Granvin herad tok over slakteriet for en symbolsk sum.

– Noe ombygging må til, men i løpet av 2009 tror jeg vi skal ha på plass både røykehus og pakkeri, sier Bjarte Tolaas daglig leder i Vossa kjøt (Voss Kjøttindustri As) som nå kjøper slakteriet.

Det meste av uteområdet til slakteritomten selges til nabobedriften Granvin Bruk, et sagbruk som har spesialisert seg på materialer fra gran. Til sammen regner de to bedriftene med å kunne skape mellom 10 og 20 nye arbeidsplasser.

– Slutt å sutre

– Det har vært mye sutring over nedlagte arbeidsplasser i Hardanger, så nå er vi glade for at det skapes litt positivisme. Når vi nå utvider området vårt vil vi øke årsproduksjonen fra 70.000 til 100.000 m3 grantømmer. Vi vil også satse på å spesialtilpasse størrelsen på materialene, og på beising og annen overflatebehandling, forteller administrerende direktør i Granvin Bruk AS, Jan Gunnar Strand.

Ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland er strålende fornøyd med planene og håper utviklingen kan lokke innflyttere til bygden.

– Vi har gode tradisjoner med tre— og kjøttproduksjon. Målet er å bli best på det vi er gode på, sier han.

Får ikke drive slakteri

Vossa kjøt har drevet prøveproduksjon i slakteriet i over et år, og har kommet frem til at det vil være lønnsomt å flytte deler av sin produksjon fra Voss. Det betyr at driften i det gamle meieriet på Voss blir lagt ned.

– All produksjon av pinnekjøtt og fenalår med og ute bein blir nå lagt til Granvin. Her har vi kapasitet til å lage alle disse produktene samtidig, forteller produksjonsleder Arne Merkesdal.

Da Gilde solgte slakteriet til Granvin herad var det på betingelse av at det ikke skulle drives med slakt på tomten de første ti årene. Vossa kjøt har derfor bare drevet videreforedling av ferdig slaktede dyr.

Bedriften har fått ett års dispensasjon som innebærer at dyrene kan slaktes i en trailer, et såkalt mobilt slakteri, som er koblet sammen med produksjonslokalet. Hvis Gilde velger å opprettholde betingelsene i kontrakten betyr det at traileren må flyttes utenfor tomten.

Vil lage fjernvarme

De fleste offentlig bygninger i Granvin er utstyrt med vannbåren varme, og er klargjort for påkobling i et fjernvarmeanlegg. I fremtiden kan varmen til både slakteribygget og offentlige bygg komme fra Granvin Bruk.

– Hvis vi hadde lagt i nærheten av for eksemplet Voss eller Bergen hadde det vært lettere å få til lønnsom drift av fjernvarme, men vi ser nå på mulighetene, sier Strand.

I dag driver bedriften sitt eget varmeanlegg for å tørke trelasten. Trerester som blir kappet eller høvlet bort blir hakket opp til flis og brent for å varme opp vann. Det kokende vannet blir så brukt til oppvarming av tørkehallene.

– Hvis vi fornyer deler av anlegget, eller bygger et nytt kan vi levere varme til andre i bygden også, sier Strand.

Hva må til for å stoppe fraflytting fra bygdene? Eller bør den ikke stoppes i det hele tatt? Si din mening i kommentarfeltet under!

SATSER PÅ KJØTT OG TØMMER: Ordfører i Granvin herad, Jan Ivar Rødland kler seg opp for å ta en runde i produksjonslokalene til Voss kjøt. Dette er en av bedriftene som vil skape nye arbeidsplasser i bygden.
Rune Stølås
TESTER LOKALENE: - Hvorfor vil du vite navnet mitt? Er du fra skettevesenet kanskje, spøker Jonnhy Bjørk når vi går forbi. Her kutter han opp lammelår som ble fryst ned i høst.
Rune Stølås
INDIVIDUELL BEHANDLING: Produskjonsleder i Voss kjøt Arne Merkesdal sjekker om fenalårene er ferdig tørket. - Vi kjenner på hvert eneste lår, og tar dem ned når de er klar. Det tar vanligvis to til to og en halv måned, sier han.
Rune Stølås
ET KRITISK BLIKK: - Datamaskiner analyserer og regner ut hvordan de ulike tømmerstokkene kan kuttes for å gi materialer av høyest mulig verdi. Men formann i saghuset, Knut Såkvitne overprøver ofte maskinene. - Maskinene tar ikke nok hensyn til kvister og bøyde stokker, forteller han.
Rune Stølås
FLIS: Administrerende direktør i Granvin Bruk plukker opp treflis fra en av de enorme haugene på bruket. Disse haugene er ikke tørket, og egner seg derfor ikke til brenning. I stedet selges de videre til papirprodusenter.
Rune Stølås
VARMER: Brennede treflis varmer her opp vann som igjen fører varmen videre til tørkehallene.
Rune Stølås