Nå vil Ap og SV stoppe flyttingen.

— Dette er å utøve vold mot de aller svakeste, sier Aps gruppefører i bystyret, Hallgeir Utne Hatlevik.

Han reagerer på at foreldrene ikke er blitt godt nok informert eller er tatt med på råd om saken.

Utne Hatlevik mener også kommunen åpenbart ikke kan ha overveid hvor store og alvorlige konsekvenser en slik uforberedt flytting har for en gruppe som denne.

Truende og skremmende — Autistiske barn er en særlig sårbar gruppe. Autisme er en helt spesiell diagnose som først og fremst kjennetegnes ved kraftige reaksjoner på skifte i fysiske omgivelser, sier Utne Hatlevik.

— Å bytte bosted er kanskje ikke så veldig dramatisk for de fleste, men for denne gruppen oppleves det som svært truende, skremmende og opprivende å bli skyflet rundt på denne måten, sier han.

Ap-politikeren sier at han umiddelbart vil ta opp saken med helsebyråd Christine B. Meyer med tanke på å finne en annen løsning.

- Barnemishandling Oddny Miljeteig (SV) er ikke mindre opprørt.

— Dette er et klart overgrep mot barn som mer enn noen andre trenger stabilitet, faste rutiner og trygge rammer. Jeg vil gå så langt som til å kalle det offentlig barnemishandling, sier hun.

— Vi kan ikke skylde på at vi ikke vet, for det er allment faglig akseptert at disse barna mer enn noen tar skade av å bli flyttet rundt på. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe denne flytteprosessen og sørge for at barna blir værende der de er, sier Miljeteig.

Også hun er innstilt på å ta saken opp igjen i kommunale beslutningsorganer så raskt som overhodet mulig for å oppheve beslutningen.

Mye støtte Lasse Haugland, far til autistiske Eirik (12), tok opp saken i gårsdagens BT. Han sier at han har fått mye støtte og sympatierklæringer.

— Det folk reagerer mest på, er at akkurat denne gruppen blir rammet, når man vet hvor sårbare de er for slike prosesser, sier han.

Knappen avlastning er et tilbud for autistiske barn under 18 år. 25 barn er tilknyttet tilbudet.

Institusjonen måtte for et år siden flytte ut av huset i Knappenveien fordi bygningen var ubrukelig på grunn av soppskader.

Nå holder de til i B-sykehusets gamle lokaler på Laksevåg, men skal flyttes til Vestlandsheimen i Åsane fordi B-sykehuset skal brukes som midlertidig sykehjem. Etter omkring et halvt år på Vestlandsheimen er det planlagt enda en flytting, da til permanente lokaler i Svartediksveien.