— Vi vil gjøre alt vi kan for å stanse dette prosjektet, som vil ødelegge ett av de fineste og mest produktive landbruksområdene som finnes igjen i Fana, sier han.

En håndfull av beboerne på Hatlestad Terasse, som måtte flytte fra husene sine etter jordraset for ett år siden, har ønsket å få bygge nye hus på Kaland gård, noen kilometer fra Hatlestad. Kommunen har sagt at de skal være behjelpelige med å imøtekomme beboernes ønsker.

Mange ledige hus

Miljøvernforbundets leder er av en helt annen mening.

— Det finnes mange ledige hus i nærområdet til Hatlestad Terasse, senest før helgen var ikke mindre enn fem eneboliger og rekkehus lagt ut for salg. Og det finnes store utmarksområder som også utmerket godt kan brukes til husbygging. Det skulle være helt unødvendig å forsyne seg av Fanas beste matjord, mener Oddekalv.

I alt ni Hatlestad-familier ønsker å bygge på gården, hovedsakelig fordi barna da kan fortsette å ha kontakt og gå på sin gamle skole, Kaland skole.

De fleste bor nå i leide boliger i påvente av en rask avklaring i byggesaken, og har forhåpninger om å kunne flytte inn i nye boliger på «Hatlestad-feltet» kanskje allerede i løpet av neste år.

— Det er helt urealistisk, sier Oddekalv.

Han forsikrer at Miljøvernforbundet vil stikke alle de kjepper som tenkes kan i hjulene til dette prosjektet.

Svært god jord

Gården drives i dag på forpakterbasis, og er blant den beste landbruksjorden i hele Fana. I sin storhetstid var den en av bergensregionens beste gårdsbruk. Den hadde blant annet melkerekorden i Norge for hver enkelt ku.

I dag er våningshuset revet og fjøset har vært utleid til stall, men jorden har vært i drift hele tiden, og den er svært fruktbar. Bare i sommer har det vært høstet tre avlinger med gress.

- Bygg heller i utmarken

Det er ikke bare Miljøvernforbundet som protesterer mot byggeplanene. Også gårdens forpakter kommer i løpet av den nærmeste uken til å levere inn en formell klage til Fylkesmannens landbruksavdeling mot prosjektet.

Arild Tømmernes, som pakter jorden, sier til BT at han håper det kan være mulig å beholde gården som jordbruksland. Han har slått det 35-40 mål store området i de siste tre-fire årene, og kan skrive under på at det dreier seg om jordbruksland av høy kvalitet.

— Etter min mening skulle det være nok av tomteland å ta av i utmarken, sier han.

NLF-område

Kaland gård er definert som LNF-område, som står for landbruk, natur, friområde. I praksis er alle uutbyggete områder definert som LNF-områder. Mange av boligområdene i Fana ligger på områder som tidligere var landbruksland. Ved eventuell omgjøring til tomteland er det mange forhold som skal avveies, ikke bare hensynet til jordbruk, men også til spesielle biotoper, kulturminner og om området har spesiell verdi som friluftsområde. Å omgjøre et område fra NLF til byggeland er en prosess som vanligvis tar svært lang tid, vanligvis flere år.