Hele 4168 har stemt på bt.no's avstemning de siste dagene. 51 prosent er for at Musicpub på Torget skal fortsette driften, mens 49 prosent mener vi klarer oss godt uten denne uteplassen.

Det populære utestedet har fått nye eiere. I morgen skal Byrådet avgjøre om puben fortsatt skal ha skjenebevilling. Deres midlertidige skjenkeløyve går ut neste torsdag. Den anledningen vil både politiet og skjenkekontoret nytte til å stenge stedet for godt.

Bakgrunnen er at det til stadighet er ordensproblemer og voldstilfeller på eller ved utestedet.

50 siden mars

Bare siden mars har politiet registrert 50 utrykninger til området. En tredjedel knytter seg direkte til skjenkestedet.

Innstillingen om skjenke-nei blir møtt med hoderystelse fra eierne av puben.

— Når vi ser på materialet så har det vært ca. 50 utrykninger til dette området siden mars i år. Bare en tredjedel av tilfellene har noe med Musicpubs skjenkeområde å gjøre. Tallet for tilfeller det er blitt sak av ligger under det tilsvarende steder kan vise til, hevder eiernes advokat, Per Mange Kristiansen.

— Det blir steingalt å benytte et eierskifte til å fjerne en skjenkebevilling, så jeg regner med at det fortsatt vi skumme øl i kranene etter torsdag, legger han til.

Straffes for hjelp

Kristiansen ser på innstillingen som innføring av helt nye prinsipper.

— Prinsipper som vil medføre at dørvakter snur seg bort når det skjer noe utenfor deres skjenkeområde. Vi har det skriftlig fra andre drivere i området at vaktene på Musicpub er en sikkerhet for hele området. Når vaktene i godt samarbeide med politiet varsler og hjelper til området, så blir det galt at loggføringen skal brukes mot stedet.

— Det andre er at en slik praksis vil medføre at det ikke vil skje åpne eierskifter på utsatte steder i tiden fremover.

I Warloes hender

Skal det fortsatt skumme øl i glassene må byrådsleder Henning Warloe innen neste torsdag ha skrevet en positiv innstilling - og fått et vedtak om ny bevilling i Byrådet. Et slikt vedtak går i så fall mot politiets vurdering, og anbefalingen skjenkekontoret har gitt.

— Politiet har kommet med tungtveiende syn på den generelle uorden og uro som stedet tiltrekker seg. Når politiet på et slikt grunnlag går mot at det gis ny skjenketillatelse, så er det noe vi på kontor for skjenkesaker legger stort vekt på, sier leder Gro Gaarder.

— Det er ikke nødvendigvis dem som driver, og gjestene innenfor dørene, som er den direkte årsaken til all uroen. Det kan godt være at beliggenheten trekker til seg mennesker som skaper uroen utenfor. Konseptet kunne muligens fungert tilfredsstillende et annet sted, sier Gaarder.

— Kan synspunktet endre seg?

— Det er ikke vi som lager innstillingen. Det gjør byrådslederen. De nye driverne har bebudet at de vil kunne endre konseptet. Byrådslederen står fritt til å vurdere om det skal settes spesielle vilkår til en eventuelt ny bevilling, sier Gaarder.

Det sjelden politi og kontor for skjenkesaker går imot ny bevilling til nye drivere. I Bergen har det tidligere skjedd en gang. Da gjaldt det et skjenkested i Øvregaten.

Silje Katrine Robinson