Eirik Haugland er ti år og autist. Han går sammen med 35 andre barn på Tveiterås skole, en spesialskole for barn som har store funksjonshemninger og er psykisk utviklingshemmet.

På en befaring i oktober fant Helsevernetaten i Bergen forholdene så graverende at de varsler stenging av skolen for de svake elevene.

«Samlet sett er forholdene ved Tveiterås skole slik at risikoen for sykdom, helse— og ulykkesskade er å anse som stor», skriver leder Ingvar Tveit i sin konklusjon.

Piano gjennom gulvet

– Det er svært sjelden vi finner så forsømte bygg, sier Tveit.

Bergen Kommunale Bygg, som eier skolebygningen, har fått frist til 1. august 2008 med å rehabilitere skolen. Hvis ikke, blir den krevd stengt for godt.

Skolen risikerer også midlertidig stenging før den tid hvis forholdene forverrer seg.

– Det er fortvilende å se hvilken tilstand bygningen er i, sier Lasse Haugland, leder i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og far til Eirik.

I løpet av fem år med barn på skolen har han sett forholdene bli verre og verre, uten at mye er gjort.

– Vi hadde kafékveld i november. Da vi skulle flytte pianoet fra et rom til et annet, gikk det gjennom gulvet. Plankene var pill råtne, sier Haugland.

Elever får anfall

Helsevernetaten kom på befaring etter å ha sett en artikkel i Fanaposten som fortalte om vannlekkasjer og manglende vedlikehold. Dette er noen av punktene i deres gjennomgang:

  • Vann har i lang tid rent gjennom vegger og tak. Det har resultert i fuktskader i åtte-ni av rommene, og medfører forhøyet risiko for muggsoppdannelse.
  • Flere vindu er i ferd med å råtne, vinduskarmer er mosegrodde. Utvendig kledning er slitt, det er hull i gulvet.
  • Ventilasjon og varmeregulering fungerer ikke tilfredsstillende. Det er svært uheldig for skolens elever, som er en spesielt utsatt gruppe.
  • Renholdet er dårlig. To store vifter oppunder taket virvler opp støv, og elever med epilepsi/autisme får utløst anfall.
  • Det mangler skåldesperre på noen av varmtvannskranene der elevene har tilgang.Har varslet flere ganger

Rektor Tove Kayser er glad for at Helsevernetaten har dokumentert forfallet.

– Det er en stor fortvilelse at bygningen er i så dårlig stand. Jeg er bekymret fordi dette er en ekstra utsatt gruppe elever, sier Kayser.

– Siden jeg begynte her i år 2000 har jeg gått med bøtter for å hindre at vannet som trenger inn skal gjøre store skader. Jeg lurer jo på hvordan inneklimaet er blitt etter hvert, sier rektor.

– Det er klart fare for astma og allergier ved å oppholde seg der, sier Ingvar Tveit.

Lederen for Helsevernetaten mener skolen først må få kontroll med vannlekkasje og råte.

– For at inneklimaet skal sikres, må det til soppsanering og uttørking. Soppskadet materiale kan ikke rives ned mens elevene er der. Faren er nesten på asbestnivå, sier Tveit.

Skolen har flere ganger varslet Bergen kommune om skader og slitasje. Flere lærere og elever med astma og andre luftveisplager har reagert på inneklimaet.

15 vinduer er nylig skiftet. Utvendige vegger er kledd med asbest, og noen slike plater er skiftet.

– Fått et annet liv

FAU-leder Haugland frykter at kommunen lar tiden renne ut, og så flytter elevene til andre skoler istedenfor å rehabilitere den.

– Det ville vært mitt livs mareritt om sønnen vår skulle gå i vanlig skole. Personalet på Tveiterås er fantastisk. Både sønnen vår og familien har fått et helt annet liv etter at han begynte her.

Han er redd de fem millioner kronene som skolen er lovet for dette og neste år, ikke er nok.

– Det trengs nok det mangedoble siden vedlikehold er blitt neglisjert i så mange år, sier Haugland.

– Jeg er ikke ingeniør, men på meg virker fem millioner kroner magert, sier Ingvar Tveit i Helsevernetaten.

Jan M. Lillebø
Jan M. Lillebø