— Det er mennesker dette handler om, og vi må ivareta personvernet til de involverte, sier Hilde Onarheim (H). Hun er gruppeleder for Høyre i bystyret, og er også leder for finanskomiteen, som skal ha ansvaret for gjennomføringen av den bebudede høringen om etter anbudsgranskingen i Bergen.

- Lukket er det riktige

Onarheim sier at hun heller mot å lukke dørene for den ordinære borger.

— Jeg skjønner at folk er nysgjerrige, men spørsmålet er hvilket behov folk har for å delta på en slik høring. Pressen vet jo det meste, så kanskje en løsning er å slippe journalister inn, sier hun.

Også Frps Tor Woldseth mener at det eneste riktige er å holde dørene lukket.

I dagens møte i forretningsutvalget var samtlige partier enige om at det burde arrangeres høring. Problemet er altså hvordan høringen skal gjennomføres.

Fortsatt er det ingen av bystyrepolitikerne som har fått oversendt den originale granskingsrapporten, som ikke er sladdet. Den lovet byrådsleder Monica Mæland at de skulle få, men da på rødt papir (unntatt offentlighet).

Ingen møteplikt

Spørsmålet er om bystyrepolitikerne under høringen skal forholde seg til den offentlige utgaven av rapporten, eller den som også har taushetsbelagte opplysninger.

SVs Oddny Miljeteig, Ruth Grung (Ap) og Mathias Furevik (Rødt) mener uansett at høringen bør være åpen.

— Jeg kan ikke se noe problem i å holde dette åpent. Dersom en i deler av høringen skal behandle personsensitive opplysninger, kan en eventuelt lukke dørene da, sier Miljeteig.

De tre fra opposisjonspartiene mener at hovedtemaet i høringen ikke vil være de ansattes rolle, men byrådets involvering og håndtering.

— Vi skal ikke drive med en ny gransking av de ansatte, men se på det politiske ansvaret. Slik er det parlamentariske systemet, sier Miljeteig.

Spørsmålet er også hvor mange av de involverte som faktisk vil stille opp i en høring som denne.

De som snakket med granskerne i G-partner gjorde det frivillig, og heller ikke politikerne i bystyret kan kreve at kommuneansatte eller andre involverte aktører svarer på spørsmålene politikerne har.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!