— Vi har ikke tenkt til å sitte stille og se på at landbruket og nisjeproduksjonen i våre kommuner går dukken, sier ordfører i Voss kommune, Bjørn Christensen. Sammen med ordførerkollega Olav Seim i Granvin vil de nå sette alle krefter inn på at de lokale bøndene fortsatt skal ha et slakteri i Hordaland å levere til.

Foreløpig nei til slakteri

— Vi har foreslått at vi kan fortsette med slakteridrift i Gildes anlegg, men det får vi ikke lov til, sier Granvin-ordfører Seim. Styreleder i Gilde Vest, John Helge Bergflødt, som satt på den avgjørende dobbeltstemmen under avstemningen, bekrefter at de har sagt nei til det lokale initiativet.

— Foreløpig kan vi bare gå med på at det drives annen virksomhet i anlegget, sier Bergflødt, som ikke vil avvise muligheten for at dette standpunktet kan endres.

Ifølge han skal vedtaket i Gilde Vest inn til strategisk avklaring. Det vil si at det må kontrolleres at vedtaket er i tråd med strategiplanen som går ut på å effektivisere og rasjonalisere hele virksomheten. Gilde regner med å spare ni millioner kroner på nedleggelsen av Granvin-slakteriet

Ordføreren i Voss kommune er oppgitt over Gilde-ledelsens strategier.

— Her har vi investert masse ressurser i prosjekter som «Vossamenyen» og «Hardangermat». Vi eksporterer til og med spekekjøtt til Italia. Nå skal vi altså bli rammet av nedleggelse, sier Christensen.

En kamp om råstoffet

Også ordfører Seim i Granvin er skeptisk til Gildes planer om å bygge opp store produksjonsenheter på bekostning av de små slakteriene. Han kaller effektiviseringsprosessen en kamp om råstoffet. - Vårt slakteri er en hjørnestein når det gjelder småskalaproduksjon rundt omkring på gårdene. Jeg tolker nedleggelsen som et tegn på at Gilde ønsker kontroll over alt råstoffet, sier Seim. Og legger til:

— Alt jeg kan si er at dette er et trist vedtak, ikke bare for de ansatte som mister jobben, men for hele regionen.