Kulturfeltet skal ifølge bybudsjettet styrkes med 16,5 millioner kroner til nye tiltak.

— Bergen skal være i forkant av en nasjonal og internasjonal utvikling der kunst og kultur er et fundament for livskvalitet og vekst, ifølge finans- og kulturbyråd Henning Warloe (H).

Mer til Festspillene Bergen øker bevilgningene til det profesjonelle kulturlivet med 6,9 millioner kroner. Stipend og etablering av arbeidsplasser økes med totalt 1,3 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til arbeidsstipend, drift av kunstnerleiligheten i Berlin, talentutvikling, kurator- og gruppestøtte og fribyordning for forfulgte forfattere.

Åpne midler til kunstproduksjon økes med 1,7 millioner kroner. Festspillene i Bergen får 960.000 kroner ekstra neste år, noe som utløser en statlig økning på 2,6 millioner kroner.

Lydgalleriet, Hole in the SKy, Audiatur, Festspillforfatteren og Skrivekunstakademiet blir nye faste poster på bybudsjettet.

Byrådet foreslår å bruke en million kroner på å iverksette Amatørkulturplanen i 2008. Det skal blant annet etableres et amatørkulturråd. Tilskuddene til Mediaverkstedet i Bergen, korps og kor økes.

Investeringsselskap Det er satt av 50 millioner kroner til kulturhus i Åsane og 23 millioner til kulturhus i Fyllingsdalen. Det skal bygges kulturbygg ved Ny Krohnborg skole, og Sandviksboder Kystkultursenter skal ferdigstilles.

Byrådet vil opprette et eget ventureselskap for musikkinvesteringer. Formålet er å skape en lønnsom musikkbransje i Bergen, og byrådet vil sette av 5 millioner kroner til aksjekapital.

Ørjan Deisz (arkiv)