— Håpet er at Bergen får et fattighus innen ett år, sier Terje Lerøy Han er styreleder i Auroras Bergensavdeling, en forening for mennesker med psykiske lidelser.

— Tanken er et sted etter modell av fattighuset i Oslo. Et sted hvor fattige kan komme og få mat, kanskje en pose klær, hjelp med skjema og hjelp til å finne bolig, forteller han.

Lerøy var initiativtaker også da Amalie Skrams Hus kom i stand i Lars Hilles gate for tre år siden. Huset er et kreativt senter for folk med psykiske lidelser.

— Vi ser behovet for et eget fattighus i det daglige, sier Lerøy.

Det gjør også leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Ruth Grung. Hun mener byen trenger et fattighus.

— Ut i fra de tilbakemeldingene vi får, så gjør vi det. Vi er forpliktet til å hjelpe de mest utsatte gruppene og sikre et minimum av verdighet, sier Grung.

Også Monica Mæland, byrådslederkandidat for Høyre, tror Bergen trenger et fattighus. Hun roser initiativet til Lerøy og Carlsen.

— Man kunne håpe at det ikke var nødvendig, men jeg er nok redd behovet er der, sier Mæland.

Hun mener kommunen bør stille opp med gode betingelser til et fattighus. Samtidig påpeker Mæland at en grundig plan for prosjektet først må jobbes frem.

OM ETT ÅR: Etter modell fra Oslo vil styreleder Terje Lerøy (t.h.) og styremedlem Jan-Ove Carlsen i Aurora starte opp et eget hus for fattige. – Håpet er at Bergen får et fattighus innen ett år, sier Lerøy.<br/>Foto: ARNE NILSEN