Flybussbergen.no har søkt Hordaland fylkeskommune om traséendring på dagens flybussrute, for å kunne sette opp egne avganger til og fra Haukeland. Flybussen skal gå direkte for å ha kortest mulig reisetid.

Det er Helse Bergen som har oppfordret flybusselskapet om å opprette direkteruten. Det skal være minst ti til femten pasienter som reiser hver vei daglig.

Svake pasienter

— Vi vet at en del pasienter må reise med drosje fra Flesland til Haukeland, fordi de er for svake til å reise med buss til byen og så ta buss derfra og opp til sykehuset, sier Pål Eidsheim, sjef for avdeling for pasientreiser i Helse Bergen, til bt.no.

De reisende vil være både pasienter, ansatte, besøkende og andre med tilknytning til sykehuset. Bussbilletten vil koste det samme som selskapets rute fra sentrum.

Ingen jubel for drosjene

Helse Bergen håper at direkteruten vil komme på plass, helst allerede i november. Eidsheim tror ikke drosjenæringen vil juble over en flybussrute fra Haukeland.

— Vi ønsker å ha gode løsninger for pasientene, som også er de rimeligste for foretaket, samtidig som vi imøtekommer de medisinske behovene som pasientene har. Det er bedre å bruke penger til behandling her på Haukeland enn at pasientene drar i hver sin drosje, sier Eidsheim.

Dersom fylkeskommunen innvilger søknaden, ønsker flybusselskapet å starte opp snarest råd. I oppstarten planlegges to daglige avganger fra Bergen lufthavn klokken 9 og 10.30, og én daglig avgang fra Haukeland klokken 13.30.

Kommunen går inn for ruten

Flybussbergen.no foreslår å ha holdeplasser på to steder:

— På samme plass som Helse-ekspressen på sørsiden av hovedinngangen.

— Via Haukeland hotell, fordi flere pasienter bor der.

Søknaden har vært på høring i Bergen kommune. Fordi det ikke er et flybusstilbud på strekningen i dag, anbefaler samferdselsetaten å innvilge søknaden.

Byrådet vil neste uke trolig slutte seg til etatens anbefaling, men byråd for byutvikling, Filip Rygg, understreker at det nye rutetilbudet ikke må gå ut over de eksisterende rutene flybussen har.

Har spurt andre flybusselskaper

Avdelingen for pasientreiser har tidligere henvendt seg til andre flybusselskap for å få til en direkterute til Flesland, uten å få positiv respons. Argumentet skal ha vært at reisetiden ville bli for lang.

— Da den nye flybussen kom, virket den mer fleksibel. Vi henvendte oss til dem, og de var kjempepositive til det, sier Eidsheim.