Som en uoppdaget perle ligger Biskopshavn ved sjøen ytterst i Sandviken. En av de få skjermede havnene langs sjølinjen nordover fra sentrum, med friområder, en liten sandstrand og fredelig villabebyggelse.

Litt avsides og såpass ukjent at fotografen hadde store problemer med å finne frem, selv om han har fartet rundt som BT-fotograf hele sitt voksne liv.

15 minutter etter avtalt møtetid ringer han fra Helleneset, lett oppgitt:

— Sa du ikke at vi skulle møtes på badestranden?

Og det skulle vi jo. Men ikke på velkjente og velbrukte Helleneset, noen hundre meter lenger nord. Biskopshavn har nemlig også en bitte liten badestrand. En godt bevart hemmelighet for andre enn de som bor i området.

Slike som Brit Anita og Marcus Seidl. Sammen med datteren Alexandra Marie har de miniatyr-stranden helt for seg selv denne solfylte junidagen:

— Vi bor like oppe i Solbakksvingen og stikker gjerne ned her på fine dager, sier Brit Anita Seidl.

Tomter for velstående

Det knytter seg mye historie til Biskopshavn, både fra riktig gamle og ikke fullt så gamle dager.

Kaien som skjermer den vesle stranden for nordavinden, ble anlagt i 1898. Herfra og opp til Hellen festning ble det lagt jernbanespor, slik at kanonene kunne fraktes opp og klargjøres for den fryktede krigen mot svenskene.

Bak badeplassen ligger et gjestgiveri fra 1700-tallet, i dag nydelig satt i stand til privatbolig. Med stranden, kaien og det hvitmalte gjestgiveriet kan Biskopshavn bli tatt for å være en sørlandsidyll og ikke et boligområde like utenfor Bergen sentrum.

Helt frem til slutten av 1960-tallet var Biskopshavn på landet med hytter, kaggedo, private brønner og kjerrevei. Så ble området regulert til eneboliger. Kommunen lyste ut tomtene for salg - med krav om at kjøperne skulle ha både formue og inntekt som monnet.

Målet var å lokke velstående bergensere til å bosette seg i Bergen, slik at ikke Fana kommune fikk alle skattepengene.

Noe så politisk ukorrekt hadde neppe blitt akseptert i dag ...

Satser opp mot 300.000

Eikeviken og Biskopshavn Velforening ønsker å ta vare på boligområdet, som den frodige idyllen det fremstår i dag. Blant annet har Eikeviken og Biskopshavn den største samling av hus i bergensområdet tegnet av arkitektene Kristian Bjerknes og Odd Lahn Johannesen.

Derfor har velforeningen satt i gang med å utarbeide en verneplan for nærmiljøet sitt.

At en velforening gjør slikt er svært uvanlig. Reguleringsplaner er vanligvis noe utbyggere står bak. Blant annet fordi det er kostbart.

— Vi regner med at det vil koste oss 200.000-300.000 kroner å få en ferdig og vedtatt plan, sier Odd Lossius, leder i velforeningens planutvalg. - Men før vi fremmer den for kommunen, må et stort flertall i velforeningen si seg enig i planskissen vi lager, legger han til.

Sammen med Stein Mortensen, Odd Hansen og Johan Gaupholm har Lossius orientert BT om arbeidet med reguleringsplanen.

Skremt av utbyggerne

Representantene for planutvalget legger ikke skjul på at de er skremt av det som skjer lenger sør i Sandviken:

— Det er planer om hundrevis av nye boliger langs sjøen fra Sandviken Brygge og utover. Det viser seg at den form for boligbygging eter seg jevnt og trutt nordover, sier Gaupholm.

Mortensen supplerer:

— Det nyeste varslet vi har fått gjelder Fagernes og Breiviken, der det skal bygges boliger på det siste grøntarealet. Sånne ting er vi livredd for.

— Men Eikeviken og Biskopshavn er jo allerede regulert. Hvorfor tror dere det hjelper med en ny reguleringsplan?

— Erfaringsmessig blir eldre planer lett overkjørt. En helt fersk plan med status spesialområde bevaring, vil være en mye bedre beskyttelse mot store utbygginger.

— Samtidig vil det jo legge begrensninger på hva medlemmene i velforeningen kan gjøre med eiendommene sine?

— Vi ønsker å ta vare på boligområdet vårt, men ikke sette en nullgrense for utbygging. Det viktige er at det som skjer stemmer overens med resten av miljøet her ute, sier Lossius.

- Vet hva vi har

I en praktfull hage med grense til Byfjorden steller Kåre Jenssen. Huset fra 1909 er barndomshjemmet hans og ligger på en to mål stor tomt. Stort nok til å dele av og selge ut, med andre ord.

For Jenssen er det utenkelig. - Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Noe nybygg i hagen kommer ikke på tale, sier Jenssen og skuer utover på fjorden.

Biskopshavn skal bevares, hvis Jenssen får bestemme.

MOT BYFJORDEN: Kåre Jenssen har en stor praktfull hage mot Byfjorden, men har ingen planer om å slippe utbyggere til. Han støtter planene om å verne Biskopshavn.
JAN M. LILLEBØ
BERGENSARKITEKT: I Eikeviken ligger byens største samling av hus tegnet av arkitekt Kristian Bjerknes.
JAN M. LILLEBØ
SOMMERIDYLL: Brit Anita og Marcus Seidl med datteren Alexandra Marie har den bittelille stranden i Biskopshavn helt for seg selv denne fine junidagen.
JAN M. LILLEBØ