GUNNAR WIEDERSTRØM

Bakgrunnen for den sterke reaksjonen er bautaen som er satt opp for de falne fra krigsårene og som står i den lille rotunden foran inngangspartiet.

Torturert i hjel

Veiten 3 er kjent som Gestapohuset. Her ble mange motstandsfolk torturert og drept under krigen. Kommunen har utrustet plassen foren bautaen. Tilbygget vil stjele deler av plassen.

«Området mellom bygningen og bautaen er med hensikt lagt åpent for å gi rom for offisielle høytidsmarkeringer og den enkelte pårørendes kontemplasjon i fredelige omgivelser» skriver styreformann Odd Strand i et brev til Bergen Næringsråd, som eier huset.

Strand skriver i brevet at tidligere protester mot å anlegge utendørsservering på området har vært tatt til følge. Han undrer seg derfor over at det nå gjøres et nytt fremstøt for å utnytte den kommunale plassen til tilsvarende formål.

Får støtte

Nå får Krigsdeltakerne og Bergen Forsvarsforening støtte fra tilsynsutvalget for byens utseende. De behandlet saken på at styremøte denne uken og vedtok følgende uttalelse.

«Tiltaket harmonerer ikke med bygget, og vil virke ødeleggende for byggets arkitektur og plassen utenfor.»

Leder for utvalget, Jon Rødseth, sier dette er en sjelden klar uttalelse fra tilsynsutvalget. Han mener tilbygget er overdimensjonert, og det representerer i seg selv heller ikke gode kvaliteter.

— Det virker som man knapt har hatt en tanke for hvilket bygg man bygger på. Plassen utenfor har en verdi i forhold til bygget ved at den skaper luft rundt inngangspartiet, i tillegg rommer plassen et minnesmerke for krigens ofre. Plassen mister det meste av sin verdi hvis glasshuset skulle bli realisert, sier Rødseth.

Mener tiltaket er positivt

Styreformann Olav Munch i Bergen Næringsråd har tidligere uttalt til BA at han har forståelse for krigsdeltakernes engasjement i denne saken.

— Men i planen ligger det også et forslag til oppgradering av plassen, og det kan komme noe positivt ut av hvordan plassen fremstår.

Det er byggesaksavdelingen som avgjør om tilbygget skal godkjennes eller ikke. Der venter en avgjørelse i nærmeste fremtid, dersom ikke byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen, bestemmer seg for å se nærmere på saken.

— Denne saken har jeg ikke tenkt å gripe inn i. Jeg har merket meg tilsynsutvalgets uttalelse, men overlater saken til byggesaksavdelingen. Jeg vil eventuelt komme inn ved en ankebehandling, sier Knudsen.