KARI PEDERSEN

Hans råd til politikerne er at det blir reist innsigelse mot den nye bebyggelsesplanen.

Sterkere lut rår ikke fylkespolitikerne med overfor kommunene. Om ikke Berge sier nei til høyhusplanene, kan saken ende i Miljøverndepartementet.

Utbygger Ole J. Strønen fikk godkjent en reguleringsplan for Jonsvollskvartalet i 1999. Siden har det skjedd lite i kvartalet mellom Engen og Nøstet, bortsett fra riving og asfaltering.

Den snart seks år gamle planen forutsatte at alle Strønens bygninger ble jevnet med jorden. Siden har Strønen besluttet å bevare tre gamle trehus og finne plass inne i kvartalet til hele eller deler av Ekserserhuset.

I dette ligger forklaringen på høyhuset. For å kompensere arealet som blir brukt til å bevare småhusene og Ekserserhuset, vil Strønen bygge i høyden. Resultatet blir et hus som rager 50 meter over bakken — dobbelt så høyt som reguleringsplanen tillater.

Jonsvollskvartalet er ikke utpekt som egnet for høyhusbebyggelse. Tvert imot vil et høyhus her bryte med noe av Bergens særpreg; den teppeliknende bebyggelsen som følger terrenget. Fylkesrådmannen er positiv til at småhusene blir bevart og at hele kvartalet åpnes med en passasje. Men prisen for dette blir etter rådmannens mening for høy. Tirsdag skal saken opp i komité for kultur og ressurs.

VIL STANSE: Høyhuset i Jonsvollskvartalet kan havne på bordet til miljøvernminister Knut Arild Hareide.