I et brev ber Nyborg Medietilsynet og Konkurransetilsynet om å gripe inn for å hindre at Bergens Tidende får mediemonopol i Bergen og distriktene rundt. Det skriver Journalisten.

Geir Magnus Nyborg har en rekke posisjoner i lokale og nasjonale medier. Sammen med andre mediefolk og lokale investorer tok han initiativet til å starte VestNytt på Sotra i 1988.

Også professor Helge Østbye har flere ganger kommentert den sterke mediemakten BT får ved oppkjøpene av lokalavisene. Han mener Konkurransetilsynet og Medietilsynet bør undersøke om BT får en for sterk posisjon i Bergen og omeng.