I verste fall kan hele utbyggingen bli stanset. Fylkesmannens miljøvernavdeling har satt foten ned, fordi deler av barnehagetomten legger beslag på et friområde som blir brukt av elevene på Rå skole.

Fylkesmannen etterlyser også støymåling og dokumentasjon av luftkvaliteten. Den rådyre barnehagetomten ligger nemlig inneklemt mellom to trafikkerte veier.

Norsk prisrekord

Potensielle brukere er forespeilet at barnehagen skal stå ferdig til jul, noe Barnebygg nå kan få problemer med.

Tomten ligger sentralt mellom Rå skole og Lagunen kjøpesenter og ble solgt av Bergen kommune i fjor til Barnebygg AS, et selskap med tilhold på Karmøy. Barnebygg fikk tilslaget etter en frisk budrunde og betalte hele 10 millioner for tomten. Det er bortimot norsk prisrekord for en barnehagetomt.

Faglig leder Geir Egil Høvring er ikke enig med innvendingene som er kommet fra fylkesmannen. Hoveddelen av tomten er fra gammelt av avsatt til brannstasjon.

I tillegg kommer altså dette friområdet, som fylkesmannen mener bør erstattes før det bebygges.

— Vi er enige med Rå skole om bruken av friområdet. Skolen har ingen innvendinger mot byggeplanene våre, men ønsker oss tvert imot velkommen, sier Høvring.

Opprørt i barnehagen

Plasseringen mellom to veier er ikke noe problem, mener Høvring, fordi den ene veien ligger mye lavere enn barnehagetomten.

Først og fremst er Høvring opprørt over at innsigelsen fra fylkesmannen kommer så sent. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde ingen innvendinger da varsel om planarbeidet ble utsendt.

Terje Aasen, leder av miljøvernavdelingen avviser kritikken.

— Det er faste rutiner for vår håndtering av plansaker. Vi vil aldri varsle en eventuell innsigelser i forbindelse med oppstartmelding, sier han.

En risiko økonomisk

Innsigelsen fører også med seg en økonomisk risiko. Ikke i forhold til selve tomtekjøpet, som er gjort med forbehold om at omreguleringen godkjennes.

Risikoen knytter seg til det statlige tilskuddet for nye barnehageplasser. Det utgjør 50.000 kroner pr. plass - men krever at barnehageplassene står klare innen utgangen av året.

For Barnebygg utgjør tilskuddene til sammen 10 millioner kroner - like mye som tomten koster.

- Vil bli Norges største

Åstvedt AS er et annet firma som planlegger barnehageutbygging i Bergen og satser også på å bli ferdig til jul. De har ikke opplevd noen større vansker i planarbeidet.

Målet deres er å starte en av landets største barnehager, og i desember skal de være klare til å ta imot til sammen 242 smårollinger fordelt på 13 avdelinger. Åstvedt AS, som opprinnelig var en rehabiliteringsbedrift, har lokalene klare og eier selv flere av byggene i nærområdet.