De begynner i det små i år, men håper å starte arbeidet med en langt mer omfattende brannsikring i den ekstremt brannfarlige trehusbebyggelsen i Bergen allerede til neste år.

Prøvesprinkler

Kommende onsdag bevilger byrådet en halv million kroner for å avslutte prosjekt boligsprinkling. Tre hus skal sprinkles, men brannsjef Helge Eidsnes håper det ikke stopper her.

— De tre husene skal være demonstrasjonshus, som kan vise hvordan dette blir seende ut. Deretter håper vi å komme i gang med fase to som innebærer sprinkling av husene i alle de fem brannsmitteområdene i Bergen.

Brannfaren i Bergens trehusbebyggelse ble kartlagt i 1994. De fem brannsmitteområdene omfatter trehusbebyggelse som står svært tett og der sjansen er overhengende for at branner sprer seg. Områdene er:

1. bebyggelsen mellom Sentralbadet og juridisk fakultet på Sydneshaugen,

2. bebyggelsen på oversiden og nedsiden av Skottegaten,

3. Marken,

4. Vågsbunnen og bebyggelsen ovenfor Lille Øvregate og

5. bebyggelsen ovenfor Øvregaten.

I alt er det snakk om 1400 bygninger.

Koster 70 millioner

Tidligere beregninger tyder på at det i gjennomsnitt vil koste rundt 50.000 kroner å sprinkle et hus. Samlede kostnader kommer dermed opp i 70 millioner kroner. I tillegg kommer utgiftene med å utbedre vannledningsnettet. Det er nødvendig mange steder for å sikre tilstrekkelig trykk.

— Det er selvfølgelig dyrt, men målt opp mot kostnadene ved en storbrann er ikke dette mange penger, sier Eidsnes.

I storbrannen i Trondheim gikk verdier for 250 millioner kroner tapt.

— Der brant det bare 14 hus - et halvt kvartal. Det er ingenting mot det som i verste fall kan skje i en ukontrollert brann i brannsmitteområde i Bergen, sier Eidsnes.

Katastrofeområder

— Tanken på hva som kan komme til å skje om vi er uheldige er svært skremmende. Derfor er jeg opptatt av å finne frem til ordninger som gjør at de private huseierne kommer i gang med sprinkling, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Bøygen er pengene. Kommunen har ikke stort å bidra med utover prosjektet, og opprusting av vanntilførselen. Men dette dekkes over vanngebyrene.

— Jeg håper det er mulig å skaffe til veie tilskuddsmidler fra Husbanken. Dessuten er forsikringsselskapene veldig opptatt av å få gjort noe her. Det hadde vært fint om også de kunne bidra, sier Johnsen.

Som likevel tror at huseierne selv er nødt til å dekke deler av utgiftene gjennom egenandeler. I første omgang håper Johnsen at demonstrasjonshusene skal inspirere til sterk innsats på dette området i årene som kommer.

<b>1400 TREHUS:</b> Brannsjef Helge Eidsnes trenger 70 millioner kroner til å sprinkle 1400 trehus i Bergen. I første omgang vil han begynne med tre hus. <br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND