Kystverket vil utbedre hovedleden gjennom Vatlestraumen for å gjøre det tryggere for skipstrafikken.

Vatlestraumen er et beryktet, smalt punkt i innseilingen til Bergen. Sundet var åsted for Rocknes-ulykken 19. januar 2004. Skipet traff en umerket grunne og gikk rundt. 18 sjømenn omkom.

Planen er å sprenge et undervannsskjær, og nå er høringsrunden i gang. Her kan du levere høringsuttalelse.

Senest i mars støtte to skip sammen rett ved stedet der Rocknes gikk rundt.

Undervannskjæret som Kystverket vil bli kvitt, ligger cirka 60 meter ut i leden fra Revskoltenlykt.

Kystverket vil grave opp 120 000 kubikkmeter. De ønsker å dumpe steinmassene på dypt vann ved innløpet til Grimstadfjorden på om lag 100 meters dyp.