Tiltaket er en del av oppfølgingen av Fattigdomsmelding for Bergen, ifølge en pressemelding fra kommunen.

Byrådet vil legge til rette for at alle barn skal ha mulighet til å delta i en eller annen fritidsaktivitet. Barna skal selv velge hva de vil delta på.

Støtten skal gis til barn i familier som ikke har økonomisk mulighet til å la barna delta i slike aktiviteter, og vil være på inntil 3000 kroner i året. Støtten skal gis til en konkret aktivitet, og vil av praktiske årsaker bli utbetalt gjennom sosialtjenesten.

Kommunen anslår at ordningen kommer til å koste tre millioner kroner i 2007.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.