Uti neste veke kan det bli uråd å køyre inn på parkeringsplassen til den tyske billegbutikken Lidl i Åsane, fordi svære anleggsmaskiner frå Djønne Maskin AS stenger innkøyrselen.

Årsaka er at Garnes-firmaet hevdar at det i lengre tid har hatt to millionar kroner uteståande hos det tyske entreprenørselskapet Re-BauGmbH.

Blir ikkje pengane overført tidleg i neste veke, trugar Djønne Maskin med å gå til aksjon.

— Vi beklagar at Lidl i Bergen er komen opp i denne situasjonen, seier dagleg leiar i Djønne Maskin, Bjørn Dyrkolbotn, til BT.

— Men Lidl Noreg har garantert muntleg for det tyske selskapet. Får vi ikkje pengane i løpet av få dagar, stenger vi innkjørselen til anlegget.

Utbetalingar som ikkje kom

Historia tek til våren 2004. På oppdrag for Lidl Noreg gjer Djønne Maskin grunnarbeid på tomta til den nye butikken på Eidsvåg i Åsane.

Seinare, om hausten, står grunnarbeid på bygningen for tur. Hovudentreprenør for bygget er tyske Re-BauGmbH, som Djønne Maskin inngår kontrakt med.

Men alt i oktober byrja rotet med utbetalingane frå Tyskland, ifølgje Dyrkolbotn. Anten uteblei dei, eller det kom berre småutbetalingar. Djønne Maskin kontakta derfor Lidl Noreg.

— Lidl Noreg lovte å halde tilbake utbetalingane til Re-BauGmbH inntil selskapet hadde betalt oss. Men Lidl Noreg heldt berre tilbake knapt halvparten, seier Dyrkolbotn til BT.

- Dramatisk for oss

No har maskinfirmaet fått nok. Torsdag denne veka begjærte Djønne Maskin rettsleg inkasso av Re-BauGmbH. Kjem ikkje pengane inn på konto tidleg i neste veke, sperrar dei altså Lidl-anlegget på Eidsvåg.

— Er ikkje det vel dramatisk?

— Jo, men det er dramatisk for oss også. To millionar kroner er mykje pengar for oss. Vi må gjere det vi kan.

Fredag lukkast det ikkje BT å kome i kontakt med administrerande direktør i Lidl Noreg. På sentralbordet fekk vi opplyst at han er den einaste i det norske Lidl-systemet som uttalar seg til pressa.

KLAR TIL AKSON: Dagleg leiar i Djønne Maskin AS, Bjørn Dyrkolbotn, er klar til aksjon neste veke. Får ikkje Garnes-selskapet inn to millionar kroner som det hevdar at den tyske entreprenøren Re-BauGmbH skuldar dei, kjem dei til å blokkere innkjørselen til Lidl-anlegget i Åsane. VEGAR VALDE (foto)