De er innkalt til ekstraordinær generalforsamling 10. mars.

— Vi kommer til å fremme mistillitsforslag på møtet fordi vi mener at det sittende styret har drevet i strid med statuttene, sier leder i Studentersamfunnet Ingrid Stranger-Thorsen til Studvest. Hun får støtte fra Realistforeningen og Aktive Studenters Forening.

Bakgrunnen for uenighetene er at Kvarter-ledelsen i perioden fra november til februar ikke har klart å legge til rette for kulturorganisasjonenes arrangementer samtidig som de har arrangert egne kulturarrangementer. Dette skal ha ført til avlysning av mange planlagte arrangementer.

Forstår ikke kritikken Informasjonsansvarlig i Kvarterledelsen, Anders S. Gundersen, stiller seg noe uforstående til den massive kritikken.

­ Vi kan ikke se at vi har brutt noen av statuttene og har etter beste evne fulgt den handlingsplanen vi ble valgt på, forklarer han.

Gundersen innrømmer at forholdene til driftsorganisasjonene ikke har vært ideelle den siste tiden.

­ Vi har kanskje hatt et kommunikasjonsproblem i forhold til driftsorganisajonene. Dette skyldes blant annet at de har fått motstridende meldinger fra oss og representantskapet. Grunnen til dette er at representantskapet har basert seg på et vedtak i generalforsamlingen som de tolket feil, forklarer Gundersen til Studvest.