Til neste år startes et prosjekt for å se om det er mulig å etablere gode barnevernstilbud i nærmiljøet og på denne måten unngå å sende barn og ungdom til svært dyre institusjoner, mange i privat regi.

I 2002 er det satt av 300.000 kroner til prosjektet, men tanke er at dette allerede i 2003 skal føre til en bedre og mer effektiv bruk av barnevernsmidlene.