• Høsten 2009 nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle lage en utredning om fremtidens matematikkfag i grunnskolen.
  • Utvalgets hovedkonklusjon er at faget bør deles i to; en obligatorisk del med grunnleggende kompetanse, og en videregående del. Eksamen foreslås også delt i to.
  • Utvalgets idénotat var ferdig 1. juni og ble presentert for Kunnskapsdepartementet 1. oktober.