Administrerende direktør Herlof Nilsen i Helse Vest sier til Bergens Tidende at ledelsen vil gå gjennom alle poster som ikke vedrører driften av sykehusene for å se om det er mulig å bringe Helse Vests budsjett i balanse.

Det er poster i selve konsernbudsjettet som ledelsen i Helse Vest nå vil saumfare for å skjerme pasientbehandlingen.

Nilsen understreker at det blir en krevende oppgave. Men han håper at helseforetaket gjennom dialogen med Helsedepartementet skal finne en løsning.

Skarpe reaksjoner

Samtidig er reaksjonene blant vestlandspolitikere i opposisjonen på Stortinget sterk mot helseministerens absolutte krav om budsjettbalanse.

Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken mener Gabrielsen overstyrer Helse Vest. Arbeiderpartiets Ranveig Frøiland karakteriserer helseministeren som firkantet.

På Stortinget har det i flere år vært en debatt om hvordan skal få til en mest mulig rettferdig fordeling av sykehusmidlene mellom de ulike helseregionene.

Vil utsette balansekrav

Nye fordelingskriterier som skal gjelde fra neste år, er vedtatt. Den nye fordelingen vil gi Helse Vest en større andel av midlene.

— Derfor bør kravet om driftsbalanse utsettes til 2006 for hele sykehussektoren, sier Lysbakken. SV foreslo dette under budsjettbehandlingen i fjor høst. Nå varsler han at han vil ta initiativ til å få saken opp igjen og utfordrer de andre opposisjonspartiene.

Både Lysbakken og Frøiland utfordrer Fremskrittspartiet til å komme på banen i debatten om fordelingen av sykehusmidler.

— Sykehusene har fått bevilget for lite penger. Og Fremskrittspartiet bidro til det. Arbeiderpartiet foreslo å øke bevilgningene til sykehusene med en og halv milliard kroner. Resultatet ble en halv milliard fordi Frp gikk i forlik med regjeringen, sier Frøiland.