— Før regnet jo snøen bort etter to dager i Bergen, men når snøen blir liggende må vi tenke kreativt, sier Eivind Hope, avdelingsleder for Veiservice i NCC i Bergen.

I år har store mengder snø blitt dumpet i sjøen rundt Bergen. Den skitne snøen forurenser vannet, og de store lastebilene må ofte kjøre langt for å komme til en lovlig dumpingplass. Mye snø er også dumpet ulovlig i byens indre havnebasseng.

— Nå er det så kort tid igjen av vinteren at vi ikke rekker å gjøre noe, men hvis vi fortsatt har vedlikeholdskontrakt for veiene neste vinter satser vi på å ha på plass snøsmeltingsanlegg i Bergen. Den smeltede snøen blir renset og kan derfor slippes ut på andre steder enn i dag. Det vil også kunne redusere transportbehovet kraftig, sier Hope.

Bruker sjøen

NCC har de fem siste årene hatt ansvar for vedlikehold av riks— og fylkesveiene i Stor-Bergen. Det innebærer blant annet brøyting og flytting av snø. Selskapet eksperimenterer med bruk av varmepumpe til snøsmelting, og har i tillegg søkt patent på et flytende snøsmeltingsanlegg som renser og smelter snøen ved hjelp av energi fra sjøvannet.

— Bergen er jo også i en spesiell situasjon med tanke på luftforurensning. Jeg ser for meg flere mobile renseanlegg både på land og i sjøen, for eksempel på Eidsvågsneset. Plasseringen av disse må diskuteres med Fylkesmannen, Havnevesenet, Bergen kommune og Statens vegvesen, sier Hope.

Slushmaskin

NNC søker nå konsesjon for å ta i bruk sin flytende snøsmelter i Oslo og Akershus der store snømengder er et vanlig problem.

— Anlegget skal drives helt uten drivstoff. Det eneste vi trenger er litt elektrisitet til vannpumpene, men det er bare småtteri i forhold til hvor mye energi anlegget bruker. Resten av energien kommer fra sjøvannet, forklarer sjefingeniør Terje Myrhaug som er hjernen bak konstruksjonen.

Prosessen begynner med at lastebiler tipper snø på en rist. Her blir steiner og store skrapdeler fjernet. Snøen blir blandet med sjøvann som holder minst fire grader og går gjennom en grov- og en finknuser. Snøen har nå fått en slush-lignende form. Ved hjelp av vanntrykk blir slushen rømt om til alle tunge partikler har falt til bunnen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Rent vann

— Til slutt sender vi vannet gjennom ulike filter for å fjerne partikler, tungmetaller og frie oljer før det slippes ut i sjøen. Vannet som slippes ut er renere enn sjøvannet vi tar inn, sier Myrhaug.

Det første smelteanlegget skal bygges i løpet av sommeren og høsten, og skal kunne håndtere 500 m³ forurenset snø i timen. Konstruksjonen blir plassert på en 50 x 25 meter stor betonglekter og vil ha en totalvekt på flere tusen tonn.

— Forurensningen som skilles ut fra snøen blir sendt til destruksjon på et godkjent deponi, sier Myrhaug som regner med smelteanlegget vil koste 15-20 millioner kroner å bygge.

En mulig forretningsmodell er å kreve en avgift fra alle som dumper snø i anlegget.

— Spennende

  • Det er ingen god løsning å dumpe snø i fjorden slik det blir gjort i vinter. Jeg har ikke hørt om disse snøsmeltingsmetodene før, men det virker veldig spennende og vi trenger en mer permanent løsning, sier Kjell Kvingedal, seksjonssjef for miljøvern hos Fylkesmannen i Hordaland.

Forrige gang det var behov for snødumping i Bergen var i 1986, men Kvingedal vil ikke stole på at bergensregnet fikser snøproblemene i fremtiden.

— Vi er gode på beredskapsplaner i Bergen, så dette må vi se nærmere på. Folk tolererer jo ikke at de ikke kan gå på fortauene. Vi har også avtalt et evalueringsmøte med kommunen så snart vinteren er over, sier han.

— Skeptisk i kommunen

  • En skal jo aldri utelukke noe, men jeg har store vanskeligheter med å tro på et driftskonsept med smelting av snø. Vi er avhengig av å komme raskt i gang for å bane vei til utrykningskjøretøyer og kan ikke vente på flytting av en lekter. For å unngå store utslipp til transport må vi også ha mange tippunkter, det er for eksempel uaktuelt å kjøre snøen fra Arna til et renseanlegg i sentrum, sier samferdselsdirektør Ove Fodnes i Bergen kommune.

Han er også skeptisk til energibruken ved smelting av snø.

— Vi må nok over i helt andre klimatiske forhold før dette blir aktuelt i Bergen, sier samferdselsdirektøren.

Tror du snøsmelting er fremtiden i Bergen?

OPPFINNEREN: - Etter at anlegget er testet i Oslo vil vi se på behovene i norske og utenlandske storbyer, sier sjefingeniør Terje Myrhaug.