Komité for miljø— og byutvikling vil i dag trolig gi grønt lys for utbyggingen, men sette betingelser.

— Vi jobber med å få til en løsning der vi sier ja til utbygging, samtidig som vi ivaretar bestemmelsene i kommunedelplanen om at husfasadene skal være maksimalt 12 meter brede, sier komitéleder Anne Gine Hestetun(Ap).

I så fall må de tre byggene smalnes fire-fem meter.

— Her er det bredden og ikke høyden som er problemet, legger hun til. - Vi ønsker mindre massiv utbygging og mer luft mellom husene. Til gjengjeld kan vi muligens tillate en ekstra etasje, godt tilbaketrukket.

Byrådet har sagt ja til utbyggingen, men krever at to av byggene reduseres fra fem til fire etasjer. Flertallet i komiteen kan altså ende med å plusse på igjen i høyden, men kreve smalere bygg.

Tirsdag var komiteen på befaring i Bellevue og Washingtonvei. Der møtte politikerne beboere som krevde utbyggingen stanset. Området er avsatt til villabebyggelse, ikke boligblokker, påpekte flere naboer.

Byantikvaren er blant dem som har uttalt seg kritisk til utbyggingen, mens samferdselsetaten er positiv. Garasjen under nybyggene har ekstra parkeringsplasser og vil ta unna noe trafikkfarlig parkering.

PÅ BEFARING: Høyres Johan J. Horn lytter oppmerksomt mens utbygger Magnus Remme forklarer hvor høye og brede de nye leilighetsbyggene blir. <p/>FOTO: HELGE SKODVIN