Om nødvendig går butikkens daglige leder Trond Wisnes Nilsen til EØS-domstolen.

— Hvis vi ikke vinner frem, er det stor fare for at en rekke sigarettmerker forsvinner fra det norske markedet, sier Wisnes Nilsen til Bergens Tidende.

— Vi er en spesialforretning for tobakksvarer. Det betyr at vi fører en mange sigarettmerker, som det selges forholdsvis lite av i Norge. Vår oppgave i markedet er å stå for mangfold og et bredt tilbud av tobakksvarer. Men produsentene av de små merkene sier at det ikke selges nok sigaretter i Norge til at trykking av egne advarsler på norsk er lønnsomt. Det står om hele butikkens fremtid, sier Trond Wisnes Nilsen.

Klistremerker

M. Sørensens AS søkte derfor om dispensasjon for det nye EU-kravet om ny merking av helsefarene på norsk, som skal innføres fra 1. oktober i år. Fra denne datoen skal advarslene være mer omfattende og mer synlig på sigarettpakkene enn i dag.

M. Sørensens AS mener at det må holde at man importerer slike sigaretter med de nye advarslene på engelsk, og at forretningen på Torgalmenningen deretter setter på egne klistrelapper, der de samme advarslene mot helseskader og mulig død, står på norsk. Men til det trenger man en dispensasjon fra tobakksskadeloven.

I forrige uke avslo imidlertid Sosial- og Helsedirektoratet søknaden om slik dispensasjon. Direktoratet slår fast at alle sigaretter som importeres til Norge må ha egen norsk merking fra produsenten. Som følge av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge det nye EU-direktivet fra 1. oktober, heter det i avslaget.

De små forsvinner

Wisnes Nilsen hevder at direktoratet er på ville veier. Det man nå gjør, handler ikke om merking, men om en rekke sigarettmerker skal være tilgjengelig i Norge eller ikke.

— Vi har ikke noe imot at alle sigarettmerker får de nye advarslene mot røykeskader på norsk. Men det Sosial- og Helsedirektoratet nå gjør, er i praksis å utelukke en rekke sigarettmerker fra det norske markedet. Sigaretter som blant andre More, Karelia, Sobranie, JPS, Yves St. Laurent, Davidoff, Look, Chesterfield, Cartier, Gitanes, Merit, Rotmans, Kings, Dunhill og Look vil forsvinne fra Norge fordi produsentene ikke finner det lønnsomt å trykke egne egne advarsler på norsk. Dermed blir vi sittende igjen med de store merkene som Prince, Winston, Malboro, Barkley og Petterøe. Da blir utvalget av sigaretter i Norge så kjedelig at det truer eksistensen til en spesialforretning som vår, hevder Wisnes Nilsen.

Hindrer konkurranse

Han mener også at direktoratets tolkning av EU-vedtaket favoriserer de store merkene som produseres i Norge på bekostning av dem som importeres. Denne problemstillingen har han derfor sendt til Konkurransetilsynet for vurdering.

Sist tirsdag sendte Wisnes Nilsen klage på Sosial- og Helsedirektoratets avslag. Her skriver han at det ikke er praktisk mulig å få laget alle sigarettpakker på markedet med påtrykt norsk advarsel. Da må det kunne gi dispensasjon til å bruke en alternativ ordning med klistremerker.

— Direktoratets vedtak fører jo bare til at en rekke merker forsvinner fra markedet, og at de mest vanlige sigarettmerkene selger mer og styrker sin posisjon. Det kan jo ikke være meningen. I særskilte tilfeller er det anledning til å dispensere fra påbudet om nye merking. Som en liten spesialforretning må vi kunne få slik dispensasjon. Derfor gir vi oss ikke uten kamp. Om nødvendig vil vi vurdere å bringe den inn for EØS-domstolen, sier Wisnes Nilsen.