• Dette er et horribelt vedtak! Tilliten til byråd Lisbeth Iversen er svekket. Vi kommer til å slåss for å hindre at veien blir bygget.

Leder for Naturvernforbundet i Hordaland, Tom Sverre Tomren, ble svært overrasket og fortørnet da BT fortalte ham om dispensasjonen byråd Iversen har gitt for at det kan bygges skogsbilvei til Tverrmeisa.

— Jeg hadde ikke trodd det var mulig at en politiker ville gjøre et slikt vedtak. Vi hadde et møte med byråden sist onsdag og da fortalte hun ingenting om dette. Det fremstår som et mareritt at byråden har gjort et administrativt vedtak i en så kontroversiell sak med så stort prinsipielt, politisk og miljømessig innhold. Det vitner om mangel på respekt også for natur og miljø at hun har gitt dispensasjonen. Med dette har hun undergravd den tillit vi har hatt til byråden og hennes skjønn, sier Tomren.

— Hva vil dere nå gjøre?

— Jeg kan ikke konkret si så mye nå fordi dette kommer bardust på meg. Men en ting er klinkende klart: Vi kommer til å slåss for å hindre at veien blir bygget. Noe av det første vi må gjøre, er å prøve lovligheten av det administrative vedtaket byråden har gjort. Det virker søkt at det er gitt dispensasjon for en skogsbilvei til annet enn landbruks- og skogbruksformål.

Også Bergen Turlag er imot veiplanen. Naturvernkonsulent Søve Sondbø i turlaget reagerer sterkt på byrådens måte å presse saken gjennom uten å gå veien om de politiske organer.

Sondbø viser til turlagets brev til kommunen om saken der laget protesterte på det sterkeste mot veiplanene. Der heter det blant annet at «den klassiske varderekken fra Totland til Redningshytten og videre til Gullfjellet går over Tverrmeisa. Den planlagte veien vil krysse varderekken mellom varde 13 og 14 i varderekken. Området i vid forstand er ett av de sentrale Byfjellene i Bergens mest populære skiutfartssted. Særinteressene til en liten gruppe mennesker kan ikke gå foran de mange friluftslivutøverne. Paraglidere er velkomne til å bruke Tverrmeisa, men da må utstyret bæres opp på egen rygg.»

HORRIBELT: Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Sverre Tomren, er oppbrakt over vedtaket byråd Lisbeth Iversen har fattet.<br/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH