WWF Norge går inn for en omfattende nedslakting av oppdrettslaks inntil næringen får kontroll med lakselus og rømming.

Havforskningsinstituttet la torsdag fram en risikorapport om miljøvirkningene av norsk oppdrettsnæring.

Det er lakselus og genetisk forurensning fra rømt oppdrettslaks som er de største problemene, særlig langs Vestlandet fra Rogaland til Møre.

Neslående

— Dette er den første helhetlige rapporten om påvirkningen fra oppdrettsnæringen. Det er nedslående lesning, sier Nina Jensen, marinbiolog og fagsjef i WWF Norge.

— Rapporten viser klart at oppdrettsnæringen, iallfall i vestlandsfylkene, bryter med alle vedtatte miljømål. Fiskeriministeren må stoppe all vekst i næringen så lenge den ikke har kontroll over situasjonen.

På Vestlandet må det gjennomføres omfattende nedslakting: Færre fisk i mærene og færre fisk totalt, sier Jensen.

Vil produsere mer

Fiskeridepartementet har foreslått en økning i produksjonskapasiteten på 5 prosent i Troms og Finnmark, der problemene med lakselus er atskillig mindre. Troms og Finnmark er heller ikke med på Havforskningsinstituttets liste over problemfylker.

— WWF er for at oppdrettsnæringen skal vokse på sikt, men det må skje innen forsvarlige rammer. Skal produksjonen øke i Troms og Finnmark, bør den motsvares av en reduksjon i problemfylkene på Vestlandet, sier Nina Jensen.