Forskerne vil skyte delfiner av de to artene Kvitnos og Kvitskjeving.

– Vi vet veldig lite om disse delfinene, blant annet når det gjelder hvilken næring de tar til seg og hvordan de vandrer, sier Nils Øyen, seksjonsleder for sjøpattedyravdelingen ved Havforskningsinstituttet til TV 2.

Ifølge Øyen skal delfinene ikke være av en truet art, og det skal finnes om lag 130.000 individer av dem.

Kampanjeleder Sue Fisher i den britiske organisasjonen WDCS, The global voice for protection of whales, dolphins and their environment, sier at søknaden ligner mer på en spøk enn forskning og kaller søknaden om å skyte delfinene som et forsøk på kommersiell jakt.

Den endelige avgjørelsen om delfinjakten ligger hos Fiskeridepartementet som tidligere skal ha bedt havforskerne om å drive mer forskning på disse sjøpattedyrene.

Det er ikke klart når departementet vil ta en avgjørelse i saken, men ifølge Havforskningsinstituttet i Bergen vil fangsten og forskningen på delfinene ikke starte før neste år.

NTB

OMSTRIDT: Naturvernere reagerer sterkt på søknaden fra de bergenske forskerne. Fiskeridepartementet avgjør saken. (FOTO: NINI MOHN SIMONSEN)