Hjorten trives utrolig godt på Statoils terminalområde på Mongstad. Blant produkttanker, rørledninger, tekniske installasjoner, betongkonstruksjoner og asfalterte og sterkt trafikkerte veier, har dyrene gode dager.

BTs medarbeidere blir kjørt rundt i bil på terminalområdet. På en skogkledd haug mellom rør og en betongkonstruksjon ligger to ungbukker og titter på oss mens de drøvtygger bedagelig. I løpet av en ti minutters kjøretur rundt om på terminalområdet ser vi spredte flokker og enkeltdyr — koller og kalver, ungbukker og en og annen rugg av en storbukk.

Dyrene er talt i et prosjekt som er ledet av Norges fremste hjorteekspert, professor Rolf Langvatn ved Norsk institutt for naturforskning. Det er slått fast at det nå er ca. 120 hjort inne på terminalområdet. Det er imponerende fordi hele terminalområdet er på tre kvadratkilometer, men bare en kvadratkilometer er dekket av vegetasjon der hjorten kan finne mat.

  • Hjortene har vært på terminalen «i alle år». Det forekommer nesten at hjort forsvinner den eneste veien de kan komme ut fra terminalområdet - sjøveien, sier John Erik Skare ved Statoil Mongstad.
  • Professor Rolf Langvatn har ledet et prosjekt for å hjelpe oss med å finne en løsning på utfordringene, sier Skare.

Langvatn har konkludert med at bestanden må reduseres betydelig og holdes på et nivå på 30 til 50 dyr.

Den ordinære jakten på hjort er slutt 15. november. Hvis det blir gitt klarsignal for den ekstraordinære jakten på 60 hjort nå i høst innenfor gjerdene på oljeterminalen, er det mange ting som må avklares. Blant annet må det etableres et forsvarlig opplegg for håndtering av de felte dyrene for at kjøttet kan brukes til menneskeføde.

Ørjan Deisz