Det er fare for at Erik Andersen vil begå nye overgrep hvis han slippes ut i samfunnet i nærmeste fremtid, mener dommerne.

Men på Ila fengsel har 58-åringen, mens han har sittet varetektsfengslet, deltatt i ROS-programmet. Dette er en behandling som skal forhindre at seksualforbrytere begår nye overgrep.

Alle som deltar i behandlingen skal skrive et brev rettet til ofrene, der de qkstar ansvar for det de har gjort. Noe slikt brev har Andersen ennå ikke skrevet.

— Vi skal se på det nå. Det er noe han vil gjøre, sier Gunhild Lærum, som forsvarer 58-åringen.

Vanskelig brev å skrive

Psykolog Runa Velund i ROS-programmet forteller at overgripere har det tøft når de skal leve seg inn i offerets situasjon, og ta ansvar for overgrepene.

— Det er en tung og følelsesmessig krevende prosess, sier Velund.

Brevene overgriperne skriver i ROS-programmet er ikke ment å bli sendt, men skal få gjerningsmennene til å ta inn over seg hva de har gjort.

Men Andersen vurderer å faktisk sende brev til de 16 guttene han har innrømmet å ha forgrepet seg mot.

  • Vi må avklare om de ønsker det. Han vil ikke gjøre noe annet enn det de fornærmede gir uttrykk for at de ønsker gjennom sine bistandsadvokater, sier Lærum.

Årlig gjennomfører fire-fem ROS-programmet.

— Det er et steintøft opplegg, sier direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel.

— Farlig for vanlig fengsel

På grunn av sykdom var ikke Erik Andersen selv til stede i Follo tingrett i går, da tingrettsdommer Eirik Vikanes leste opp dommen mot ham.

Der stemples bergenseren som for farlig til å sone en vanlig tidsbegrenset fengselsstraff.

I stedet ble han dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år, slik aktor Per Egil Volledal krevde.

På grunn av den lange tiden i varetekt, betyr det at Andersen i teorien kan være ute om tre år.

Men forvaring betyr også at statsadvokat Volledal kan kreve at Andersen skal sitte på Ila så lenge påtalemyndigheten mener han fortsatt utgjør en fare for unge gutter.

  • Denne dommen viser at etterforskningen har vært grundig og god, sier Volledal.

I retten har forsvarer Gunhild Lærum argumentert sterkt mot en forvaringsstraff.

  • Det er en streng reaksjon, sa Lærum i den første pausen etter at dommen ble kjent.

Kan forlenges livet ut

Hvis dommen fra Follo tingrett blir stående, blir en celle på en av syv forvaringsavdelinger på Ila boligen hans de neste årene.

  • Dette er hjemmet til disse personene i mange, mange år, sier Knut Bjarkeid.

Han viser BT rundt i en lang gang med forvaringsceller. Til høyre står en sofagruppe. Til venstre er det et lite kjøkken. Her lever mennene, domstolene har definert som Norges farligste kriminelle, sammen.

Erik Andersen har sittet på Ila i varetektsperioden, men ikke på forvaringsavdelingen. Der kommer man først når dommen er rettskraftig.

  • Det er fordi vi ikke vil utsette andre for det forvaringsdømte blir utsatt for, i forhold undersøkelser og kontroll, sier Bjarkeid.

Forvaringsdommer kan i teorien forlenges livet ut. Noen blir sittende i flere tiår.

  • Vi har folk som har vært her siden 70-tallet, sier Bjarkeid.