Stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen (H) og Ågot Valle (SV) er helt uenige om behovet for Hardangerbrua, men samtidig enig om følgende perspektiv: hardingene må ikke glede seg for tidlig. Et regjeringsskifte gjør det høyst usikkert om broen blir bygget.

Valle sier det slik til Bergens Tidende:

— Kommer vi til forhandlingsbordet, skal vi sørge for at brospørsmålet blir et sentralt tema. Dessuten er det helt vanlig at proposisjoner som en avgående regjering presenterer blir trukket tilbake.

For øvrig er jeg glad, og litt stolt, over at sentrale venstrefolk her i Hordaland - og ikke minst fra Hardanger - har kommet og takket meg for at SV har stått så sterkt imot denne broen.

«En eller annen gang»

— Vil dere være imot broen for evig og alltid?

— For det første er rassikring det viktigste, og for det andre må vi ha gul stripe i veien over alt. Deretter får vi en eller annen gang langt inn i fremtiden vurdere om det er behov for bro. Før den tid må i hvert fall Jondalstunnelen være ferdig.

Det jeg frykter mest, i denne situasjonen, er at vi faktisk kan få Hardangerbrua, og så oppleve at flertallet i Stortinget sier som så at nå får dere være fornøyd i Hardanger. Dermed blir det lite av så vel rassikring som gule striper, sier Valle.

Salderingspost?

Torbjørn Hansen er også overbevist om at broen vil henge i en tynn tråd hvis det blir rødgrønt flertall i Stortinget.

— Samme kveld som regjeringspartiene sendte ut pressemelding om Hardangerbrua var jeg på debattmøte med SVs samferdselspolitiker Heidi Sørensen. Hun gjorde det klinkende klart at kampen mot broen fortsatt er en av de viktigste miljøsakene for hennes parti.

Hvis så skulle skje at miljøbevegelsen for eksempel taper kampen mot oljeboring i nord, kan Hardangerbrua meget vel bli en salderingspost i forhandlingene.

— Hvorfor helle slik malurt i begeret på en gledens dag for mange hardinger?

— Jo, fordi det er et høyst reelt perspektiv. Derfor utfordrer jeg både Ap og Sp til å gi en garanti for at de står ved det de har sagt om at broen blir bygget. Vi må for all del unngå en ny omkamp og nye utsettelser, sier Torbjørn Hansen.