— I årene fremover tror jeg det er fadderinstitusjonen vi skal arbeide videre med, sa biskop Ole D. Hagesæther i sin nyttårstale til prestene i Bjørgvin i går kveld. I nyttårstalen roste han også prestene for den jobben de gjør.

Hagesæther hevdet at styrking av faddernes ansvar og forpliktelse overfor barna som døpes i Den norske kirke, er en god måte å følge opp barneåret i Bjørgvin bispedømme. Han vil også knytte ideen til den nye dåpsopplæringsreformen i Den norske kirke, som nå skal settes ut i livet etter vedtak i Stortinget. Her er målsettingen at 70 prosent av barn og unge skal få tilpasset kristendomsundervisning i Kirkens regi.

På tre timers kurs

— Om fadderne vet vi at de er mektig stolte over å bli valgt til oppdraget. Som prester vet vi imidlertid også at de jevnt over blir valgt ut på nettverkssammenbindende kriterier. Det er den nærmeste familie og gode venner som får det ærefulle oppdraget. Det skal ikke Kirken motarbeide. For det er godt med alt som bygger relasjoner. Men i Kirken bør vi kunne skape en praksis som gjør det mulig å be to av fadderne være «hovedfaddere.». Av disse vil jeg kreve tilstedeværelse på en egen faddersamling eller fadderkurs av tre timers varighet. Jeg tror folk vil komme, selv om de må reise et stykke, sa Hagesæther.

Barn, alkoholisme og vold

Han ønsker en slik ordning over hele landet. Kirken må kunne satse på hovedfadderne som menighetens hjelpere inn i hjemmet når vi nå får den store trosopplæringsreformen. De kan være med barnet til kirke, i alle fall to ganger i året, forplikte seg til å be en skriftlig formulert bønn hver søndag for barnet de er faddere for, og følge opp barnas tilknytning til menigheten på andre måter.

Biskopen la til at en slik ordning vil knytte kirke og hjem tettere til hverandre, og hjelpe foreldrene til å tenke trosopplæring ved valg av faddere når de skal døpe sine barn.

Hagesæther la til at det kirkelige barneåret i Bjørgvin nå skal følges opp med konferansen «Hvem bryr seg» i Bergen i begynnelsen av februar. Dette blir en viktig konferanse som situasjonen for barn i alkoholiserte og voldelige hjem. Dessuten vil han prioritere møter med barn i Sogn og Fjordane utover vinteren og sommeren. Barneåret blir trolig avsluttet på Bulandet eller Værlandet i juni.

Stolt av prestene

Hagesæther skrøt også uhemmet av presteskapet i sin nyttårstale. Nå bygger man felles kultur i Kirken her vest. Lettere enn før kan vi settes oss mål og gå for dem samlet, sa han.

— Om og om igjen slår det meg hvordan prestene klarer å kombinere jevnt og trofast menighetsarbeid med ekstrem innsats når det virkelig røyner på. De voldsomme ulykkene kjenner alle fra avisene. Prestene kjenner dem fra sorgens og fortvilelsens innside. Gang på gang kommer det meldinger til meg om enestående prestearbeid. Jeg er stolt og glad over å ha dere som prester i Bjørgvin, la han til.

FADDERE: - I årene fremover tror jeg det er fadderinstitusjonen vi skal arbeide videre med, sa biskop Ole D. Hagesæther i sin nyttårstale til prestene i Bjørgvin i går kveld.