Norges Bank ønsker å skjerpe kravene til sikkerhet for lån i banken.

I dag sendte banken de planlagte endringene i retningslinjene på høring.

— For å legge til rette for at bankene skulle kunne låne mer i Norges Bank lempet vi midlertidig på kravene til sikkerhet høsten 2008. Vi mener at forholdene nå ligger til rette for å trekke tilbake de midlertidige endringene, sier direktør Kristin Gulbrandsen i Norges Bank.

Den andre endringen i retningslinjene er at Norges Bank fra februar 2012 ikke lenger vil akseptere verdipapirer utstedt av banker som sikkerhet for lån. Obligasjoner med fortrinnsrett vil fortsatt godtas.