Offentliggjøring av karakterene er bare en begynnelse. En lang rekke detaljer om alle landets skoler skal legges inn i den nye Kvalitetsportalen Utdannings— og forskningsdepartementet planlegger å åpne fra høsten av.

Ønsker mer debatt

— Vi ønsker mer interessante debatter om skolen, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet i samtale med Bergens Tidende. Regjeringen ønsker å gjøre noe med nivåsenkningen i norsk skole. Det skal være lov å lykkes i skolen. Når foreldrene får vite hvordan deres barn gjør det på skolen i forhold til barn ved andre skoler, tror Bergesen de kan få mer interessante debatter med rektor om skolen.

Omfattende årlige spørreundersøkelser der elever, lærere, foreldre og skoleledere får si sin mening om skolen, bør legges inn i den nye kvalitetsportalen foreslår en ekspertgruppe. Gruppen har kommet med nærmere hundre forslag til hva slags informasjon en portal kan inneholde. Fakta om skolens klassestørrelse, pengebruk på skolen, lærernes utdanning og ansiennitet og antall mannlige lærere foreslås og lagt inn.

Nye prøver

Elevenes resultater i nye nasjonale prøver skal legges inn i tillegg til elevenes eksamens- og standpunktkarakterer. Prøvene skal foretas fire ganger i hvert basisfag i løpet av de 13 år elevene går i skolen. Det er lesing, skriving, matematikk og engelsk som skal undersøkes. Her skal det utvikles prøver som viser læringsfremgang hos elevene.

— Skolene vil få mye informasjon og kan se hvordan de er i forhold til andre. For skolen blir det kanskje viktigst å se hvordan den utvikler seg over tid, mener Helge Ole Bergesen. Han tror den nye kvalitetsportalen kan gjøre noe med motivasjonen for å skape en bedre skole.

<b>ØNSKER DEBATT: </b>Statssekretær Helge Ole Bergesen tror vi i fremtiden kan få mer interessante debatter om skolen. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE