ATLE ANDERSSON

Fylkespolitikernes krav om at Kvinnherad kommune skal bruke overskuddsmidler fra Folgefonntunnelen til bygging av Jondalstunnelen, blir også blankt avvist av et knapt flertall i formannskapet.

Dermed går striden om tunnelprosjektet inn i en ny og spennende fase frem til kommunestyret i Kvinnherad behandler saken 26.august.

Flertallet av beboerne i idylliske Nordrepollen i Mauranger føler at både de og Kvinnherad kommune blir overkjørt av fylkeskommunen.

«Arrogant»

Årsaken er at fylkestinget har vedtatt en trase for Jondalstunnelen som vil gi vei gjennom kulturlandskapet i Nordrepollen. De vil heller ha tunnel forbi bygden, men det er delte meninger blant innbyggerne om hvilket tunnelalternativ som er det beste.

Innbyggerne som vil skåne Nordrepollen for veiinngrep har støtte hos flertallet i kommunestyret. Innbyggere BT har snakket med mener at fylkespolitikerne opptrer arrogant når de lager en finansieringsplan for Jondalstunnelen som er basert på en trasé som lokalpolitikerne alt har avvist.

De viser også til at en rekke faginstanser mener at en vei gjennom Nordrepollen er en dårlig løsning. Til og med Hordaland veikontor fastslår at vei gjennom bygden vil ha store konsekvenser for kulturlandskapet.

I den betente striden hevder enkelte Jondaltunnel-tilhengere at veimyndighetenes «plutselige bekymring for miljøverdier skyldes at de har en annen agenda, nemlig å jobbe for å få realisert Hardangerbrua».

Steile fronter

Innbyggerne i Nordrepollen kjemper ikke bare for å hindre det de oppfatter som rasering av hjembygden. Nå trekker de også hele tunnelprosjektet i tvil. I et brev til politikerne skriver de at nytteverdien av tunnelen som del av en fremtidig øst-vest-forbindelse er «sterkt overdrevet». De viser også til at Jondalstunnelen ikke vil forkorte reisetiden mellom Odda og Bergen i nevneverdig grad, selv etter at den smale og rasfarlige veien mellom Austrepollen og Nordrepollen er utbedret.

Ifølge avisen Kvinnheringen er frontene fortsatt steile i kommunestyret om finansieringsplanen for prosjektet. Aksel Kloster (Ap) som også er styreleder i Folgefonntunnelen AS, mener selskapet har midler å avse til Jondalstunnelen.