Det var en av konklusjonene etter at byrådet møttes til et ekstraordinært møte 2. påskedag for å diskutere situasjonen etter at granskningsrapporten om den såkalte TTT-anskaffelsen ble lagt frem fredag før palmehelgen.

Granskerne i firmaet G-partner kommer i rapporten med sterk kritikk av anbudsprosessen om telekontrakten til 150-170 millioner kroner. Granskerne mener at prosessen var styrt i retning av en av tilbyderne, og at detaljer om motpartens tilbud lekket ut til tilbyderne.

Byrådet får også kritikk for å ha blandet seg inn i anbudsprosessen.

Mistenker økonomisk utroskap

— Byrådet brukte en del timer 2. påskedag på å gjennomgå hovedtrekkene i rapporten, og alle byrådene har nå fått den fullstendige rapporten, sier byrådsleder Monica Mæland.

BT er kjent med at granskerne mener det er mistanke om økonomisk utroskap, og anbefaler kommunen å politianmelde en direktør og en tidligere mellomleder i kommunen. Mæland ønsker ikke å kommentere anbefalingene, siden de er unntatt offentlighet.

— Men vi har sendt anbefalingene videre til kommuneadvokaten, og bedt ham prioritere å jobbe med denne saken. Jeg vet ikke hvor lang tid han trenger, sier Mæland.

Sjekker andre anbud

Byrådet ønsker dessuten å foreta en gjennomgang av andre større anskaffelsesprosesser innenfor IKT-området de siste årene.

Mæland sier at det ikke er fordi de har noen konkrete mistanker.

— Vi er en stor kommune, med mange anbud. Denne rapporten viser at anbudet om TTT-kontrakten bar galt av sted. Vi ønsker å kvalitetssikre at ikke andre prosesser har brutt regelverk. Det er heller ikke snakk om en granskning, men en gjennomgang vi har bedt internrevisjonen i kommunen foreta, sier Mæland.