Forskere er i gang med å utvikle en ny metode skal avsløre nordmenns rusvaner.

— Det som går inn, må gå ut, sier prosjektleder Kevin Thomas ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Ved å analysere kloakken kan forskerne avsløre bruk av både kokain, cannabis, amfetamin og alkohol.

Er begynt i Oslo

I høst blir avløpsvannet i Oslo og Tromsø testet for å finne ut hvor mye narkotika og alkohol som brukes i disse byene.

— Hvis alt går som det skal, håper vi å få testet kloakken i Bergen neste år, sier Thomas.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), Folkehelseinstituttet og Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS).

Gjennom filter

— Metoden skal utfylle spørreundersøkelser for å se om folk svarer ærlig om rusvaner, sier Kevin Thomas.

Det er satt av fire millioner kroner til prosjektet som finansieres av Norsk Forskningsråd.

— Testene gjennomføres ved at kloakkprøver sendes gjennom et filter slik at en sitter igjen med de sporstoffene en ønsker. Sporstoffene sender deretter inn i våre analyseapparater, sier Martin Schlabach, seniorforsker hos Norsk institutt for luftforskning (NILA) til Teknisk Ukeblad.

Silje Vestvik